Terughoudend handhavingsbeleid Wet DBA wordt gefaseerd afgebouwd.

Rutte III heeft nieuwe regelgeving rondom het werken met zelfstandig professionals, zzp’ers aangekondigd. […]