In 2016 zijn door arbeidsongevallen in Nederland 70 werknemers omgekomen. Dat zijn 19 dodelijke slachtoffers meer dan in 2015. Het totale aantal arbeidsongevallen kwam vorig jaar uit op 2500. ‘Een schandalig aantal’, zegt inspecteur-generaal Kuipers van het ministerie van SZW. ‘Schandalig’ aantal arbeidsongevallen in 2016

Het jaarverslag 2016 van de Inspectie SZW vermeldt in cijfers de keerzijde van de aantrekkende economie. Maar de stijging van het aantal arbeidsongevallen was nog groter dan de groei van de economie en de bedrijvigheid verklaren.

‘Winst gaat boven veiligheid’

‘Productie mag nooit boven mensen gaan, maar toch is dat vaak nog het geval’, zo constateert inspecteur-generaal Marc Kuipers in het jaarverslag. ‘De oorzaken van de ongevallen zijn talrijk. Winst gaat boven veiligheid, tijdelijke werknemers krijgen onvoldoende instructies of beheersen het Nederlands onvoldoende.’

Kuipers wijst op de groei van het aantal ongevallen: in 2016 was er een toename van 14 procent vergeleken met 2015. ‘Dat is zorgelijk. Niet alleen door de groei, maar ook omdat het cijfers zijn die maar een deel van de waarheid laten zien. Bijna de helft van de meldingsplichtige arbeidsongevallen werd vorig jaar niet gemeld. Bewust of onbewust: het gaat om een schandalig aantal.’

Bij de bedrijven waar zich de afgelopen drie jaar een meldingsplichtig ongeval heeft voorgedaan, heeft 30 procent van de werkgevers dat niet gemeld. 68 procent heeft dat wel gedaan en 2 procent van de werkgevers weet niet of het arbeidsongeval is gemeld.

Industrie, bouw, handel en afvalbeheer

De inspectie zegt de hoogste groeicijfers in ongevallen te zien in de hoogrisico-sectoren industrie, bouw, handel en afvalbeheer. Er is sprake van een optelsom van een grotere risicopopulatie, grotere tijdsdruk en onvoldoende snelle beschikbaarheid van de juiste vakmensen.

Wat vakbonden al eerder hebben aangegeven wordt in het jaarverslag van de Inspectie SZW bevestigd: uitzendkrachten hebben een twee keer zo hoge kans op een ongeval als werknemers die rechtstreeks in dienst zijn bij een werkgever. Op grond van de beschikbare data kan de inspectie niet stellen dat zzp’ers een hoger risico lopen.

Er wordt beter overlegd over arbobeleid

In het jaarverslag 2016 concludeert de inspectie dat het in 2016 beter ging met de naleving van de systeembepalingen uit de Arbowet. Er wordt beter overlegd over arbobeleid met werknemers, en de aanwezigheid van bedrijfshulpverlening en een preventiemedewerker scoren volgens de inspectie ‘significant beter’ dan in 2014.

De licht neergaande trend van de laatste jaren in de naleving van de systeembepalingen lijkt daarmee tot stilstand gekomen, denkt de inspectie.

Arbeidsrisico’s beheersen

Bedrijven die de arboverplichtingen beter naleven blijken ook duidelijk vaker hun arbeidsrisico’s te beheersen. Vooral het hebben van een RI&E met plan van aanpak en goede betrokkenheid van medewerkers bij arbobeleid zijn hierbij belangrijke aspecten, zo blijkt uit de monitorrapportage ‘Arbo in Bedrijf 2016’ van de Inspectie SZW.

Afwijkend van de positieve trend is volgens de rapportage het beheersen van risico’s rond machineveiligheid. In 2016 was bij 41% van de bedrijven sprake van machineveiligheid als arbeidsrisico. Dat risico werd minder goed beheerst dan tijdens de vorige meting: in 2016 beheerste 25% van de bedrijven waar met machines gewerkt wordt dit risico niet adequaat, tegen 18% in 2012.

Daar staat volgens de rapportage wel weer tegenover dat meer bedrijven maatregelen nemen om werkstress te voorkomen, door meer aandacht voor onder meer werkdruk, arbeidsdiscriminatie, seksuele intimidatie, pesten en agressie en geweld.

 

Bron: https://www.ornet.nl/