Iedere werknemer moet over de financiële middelen beschikken om scholing te kunnen volgen. In een verkenning is onderzocht in hoeverre een scholingspremie of een nationaal scholingsfonds hieraan kan bijdragen. Afbeeldingsresultaat voor scholingspremie

Hoewel de meeste werkgevers en werknemers het belang van opleiding en ontwikkeling wel inzien, blijft de deelname aan scholing achter. Dit geldt vooral voor lager opgeleiden, ouderen, werknemers met een tijdelijk contract, zzp’ers en flexwerkers. Om te bepalen hoe ook deze werknemers gemotiveerd kunnen worden om scholing te volgen, heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de mogelijkheid van een scholingspremie en een nationaal scholingsfonds laten onderzoeken.

Scholingspremie zorgt voor individueel spaarpotje

Bij een scholingspremie gaat het om een individueel spaarpotje dat een werknemer zelf opbouwt om te gebruiken voor scholing. Dit kan op verschillende manieren worden vormgegeven, bijvoorbeeld door een afdracht van de werkgever of een percentage van het brutomaandsalaris van de werknemer in te houden. Doordat werknemers hierbij zelf een bepaald bedrag opbouwen, kan dit een extra motivatie zijn om er ook daadwerkelijk gebruik van te maken. Wel zou een scholingspremie pas echt effectief zijn als er ook aandacht is voor het bevorderen van een leercultuur bij met name de risicogroepen, bijvoorbeeld door middel van een periodieke loopbaanscan of APK.

Scholingsfonds moet aanvulling zijn op O&O-fondsen

Bij een nationaal scholingsfonds bouwt een werknemer niet zelf wat op, maar krijgt hij bijvoorbeeld een voucher waaraan een bepaalde waarde is toegekend. Een voordeel ten opzichte van een individuele scholingspremie is dat zo’n voucher doelgerichter kan worden ingezet. Wel zou een scholingsfonds volgens de verkenning pas waardevol zijn als dit een aanvulling is op de Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen), in plaats van een fonds waarin de O&O-fondsen zouden opgaan. De voucher zou zich vooral moeten richten op de duurzame inzetbaarheid van werknemers en minder op functie- of bedrijfsgerichte scholing.

 

Bron: https://www.rendement.nl