Voor het eerst sinds de crisis is in 2016 het aantal jongeren dat voltijd werkt na het verlaten van het onderwijs weer toegenomen. Jongeren die wel nog onderwijs volgen werken meestal minder dan 12 uur per week. Dat meldt het CBS op grond van nieuwe cijfers.
In totaal waren er in mei van dit jaar bijna 1,3 miljoen jongeren met werk. Daarmee is dit aantal terug op het niveau van voor de crisis.

Ook meer jongeren met kleine banen

De afgelopen drie maanden groeide het aantal werkzame jongeren van 15 tot 25 jaar met gemiddeld 5 duizend per maand. Van de 1,3 miljoen jongeren met werk hadden 578 duizend een kleine baan (minder dan 12 uur per week). Dat worden er steeds meer. Het is een ontwikkeling die sinds de crisis gestaag is doorgegaan. In dezelfde periode daalde het aantal jongeren met grotere banen. Pas de afgelopen drie jaar nam het aantal jongeren dat 12 uur of meer per week werkte weer toe tot 711 duizend (55 procent van alle werkende jongeren) in mei 2017.

Uiteindelijk heeft nu een groter deel van de werkende jongeren (45 procent) een baan van minder dan 12 uur per week dan tien jaar geleden (38 procent). Wat daarbij meespeelt is dat meer jongeren een hoger onderwijsniveau hebben, en daarmee op latere leeftijd het onderwijs verlaten.

Werkzame jongeren (15 tot 25 jaar) naar arbeidsduur

werkende schoolverlaters

Daling voltijdwerk onder schoolverlaters gestopt

Tussen 2007 en 2016 daalde het aantal niet-onderwijsvolgende jongeren die voltijd werken (35 uur of meer) van bijna 300 duizend tot minder dan 200 duizend. Het laagste punt werd in 2015 bereikt met 190 duizend. In 2016 is dit aantal voor het eerst weer toegenomen. In dat jaar werkten bijna 200 duizend jongeren die geen onderwijs meer volgen voltijd.

Werkzame jongeren (15 tot 25 jaar) die geen onderwijs volgen, naar arbeidsduur

werkende schoolverlaters

Jonge mannen werken vaker voltijd

Van de schoolverlaters werkten in 2016 vooral mannen in voltijd, namelijk twee op de drie. Bij de vrouwen was dat ongeveer één op de drie. Bijna de helft van de jonge vrouwen werkte na het verlaten van het onderwijs 20 tot 35 uur per week.

Meer schoolgaande jongeren met werk

Van de werkende jongeren die onderwijs volgen, hebben verreweg de meesten een baan van minder dan 12 uur per week. In 2016 gold dat voor 527 duizend schoolgaande jongeren. Dat is 60 procent van alle schoolgaande jongeren die in dat jaar betaald werk hadden. In 2007 waren dit er nog 451 duizend (56 procent). De toename van het aantal jongeren dat onderwijs volgt gaat samen met de toename van het aantal jongeren dat minder dan 12 uur per week werkt.

Werkzame jongeren (15 tot 25 jaar) die onderwijs volgen, naar arbeidsduur

werkende schoolverlaters

 

Bron: CBS