Zeker 95 procent van de deelnemers aan het 2017 IT Transformation Maturity Curve-onderzoek van Dell EMC, denkt dat zijn organisatie serieus achterloopt op een kleine groep concurrenten die hun IT-infrastructuren en processen transformeren om echte digitale ondernemingen te worden.  

De meerderheid van de senior IT managers bij grote bedrijven wereldwijd, is dan ook van mening dat ze nog flinke stappen moeten zetten op het gebied van IT Transformatie om echt competitief te kunnen zijn in een digitale wereld. Voor velen is digitale transformatie en het moderniseren van hun legacy IT-systemen daarom een topprioriteit. Het onderzoek is in opdracht van Dell EMC uitgevoerd door de Enterprise Strategy Group (ESG).

Applicatie-ontwikkeltijden
Veel organisaties werken nog met applicatie-ontwikkeltijden van enkele maanden, zo niet jaren. Hun infrastructuren zijn verdeeld in silo’s en ze blijven stoeien met een zeer inflexibele infrastructuur. Stuk voor stuk drempels voor een succesvolle digitale transformatie.
“De uitkomsten van dit onderzoek weerspiegelen dat de meerderheid van onze klanten vindt dat ze hun bestaande infrastructuur moeten optimaliseren, om te kunnen profiteren van de mogelijkheden van het digitale tijdperk,” zegt David Goulden, President van Dell EMC. “Aan de andere kant laat het onderzoek zien dat de meeste respondenten achterblijven bij een kleine groep concurrenten die  IT-transformatie succesvol hebben geïmplementeerd  en daardoor in staat zijn krachtig op te treden.? Organisaties zullen moeten investeren in IT-transformatie zodat ze het conflict tussen legacy IT en digitale business-initiatieven kunnen oplossen en een snellere time to market kunnen behalen.”

IT Transformation Maturity Curve
Het Dell EMC 2017 IT Transformation Maturity Curve-onderzoek is opgezet om inzicht te krijgen in welke rol IT-transformatie speelt bij digitale ondernemingen. ESG heeft een op onderzoek en data gebaseerd model ontwikkeld, met als doel het identificeren van verschillende stadia in de voortgang van IT-transformatie. Elke organisatie is in een bepaalde fase geplaatst op basis van de antwoorden op vragen over hun on-premises IT-infrastructuur, processen en samenwerking binnen de organisatie.

Vier fasen in volwassenheid IT-transformatie
Op basis van de wereldwijde onderzoeksresultaten, zijn de 1.000 deelnemende organisaties verdeeld over vier fasen die de volwassenheid van IT-transformatie vertegenwoordigen:

  • Fase 1 – Legacy (twaalfprocent): blijft achter op veel – zo niet alle – dimensies van IT-transformatie in het onderzoek.
  • Fase 2 – Opkomend (42 procent): boekt voortgang bij IT-transformatie, maar heeft minimale investeringen gedaan in moderne datacentertechnologie.
  • Fase 3 – Evoluerend (41 procent): heeft zich echt toegewijd aan IT-transformatie en beschikt over moderne datacentertechnologie en IT delivery-methoden.
  • Fase 4 – Getransformeerd (vijf procent): is zeer vergevorderd met IT-transformatie-initiatieven.

De meerderheid van de respondenten (71 procent) geeft aan dat IT-transformatie essentieel is om concurrerend te kunnen blijven. Van de ‘getransformeerde’ bedrijven denkt 85 procent van de organisaties dat ze komende jaren in een ‘zeer stevige’ tot ‘stevige’ positie zitten om te concurreren en succesvol te zijn in hun markt. Van de minst volwassen bedrijven is slechts 43 procent deze mening toebedeeld.

Positieve resultaten getransformeerde organisaties
De ‘getransformeerde’ organisaties laten de meeste progressie zien op het gebied van productinnovatie en time to market. Ze maken grote stappen op het gebied van snelheid, het automatiseren van handmatige processen en taken en ze runnen IT meer als een ‘profit center’ dan als een ‘cost center’. Deze bedrijven:

  • Draaiden afgelopen jaar veel meer omzet dan verwacht, meer dan twee keer zoveel als de minst volwassen bedrijven.
  • Zijn tot acht keer beter in staat om een goede, coöperatieve relatie te bouwen of te onderhouden tussen IT en de business.
  • Zijn tot wel 7 keer beter in staat dan de minst volwassen bedrijven om IT in te zetten als ‘profit center’ in plaats van ‘cost center’.
  • Hebben een factor zeven grotere kans vergeleken met de minst volwassen bedrijven dat de business IT ziet als een echte ‘concurrentie differentiator’
  • Maken gebruik van IT om productinnovatie en time to market te versnellen, tot wel 6 keer beter dan de minst volwassen bedrijven.

Gebruik van moderne datacentertechnologie
Volgens ESG kan de adoptie van moderne datacentertechnologie, zoals scale-out storage-systemen en een converged/hyper converged-infrastructuur de flexibiliteit en responsiviteit van infrastructuur-provisioning, de oplevering van IT-projecten en applicatie-ontwikkeling sterk verbeteren. Het onderzoek wijst uit dat:

  • 54 procent van alle respondenten gebruikmaakt van een converged of hyper-converged infrastructuur bij het ondersteunen van applicaties.
  • 58 procent van alle respondenten gebruikmaakt van scale-out storage-systemen.
  • Grofweg 50 procent van de respondenten voorstander is van software-defined als langetermijnstrategie en is begonnen met de implementatie, evaluatie of planning van software-defined-technologie.

Positieve resultaten inzet moderne IT-processen
De inzet van moderne IT-processen, zoals self service provisioning-mogelijkheden, de inzet van IT als een public cloud en gebruik van DevOps-methodes kunnen flink bijdragen aan een succesvolle transformatie. Het onderzoek laat zien dat:

  • 26 procent van alle respondenten beschikt over ‘uitgebreide’ of zelfs ‘verregaande’ self service-mogelijkheden.
  • 65 procent van alle respondenten ‘geweldige’ tot ‘acceptabele’ voortgang boekt bij het aanbieden van dezelfde IT-functionaliteit aan eindgebruikers als die ze uit de public cloud kunnen verwachten.
  • 43 procent van de respondenten ‘uitgebreide’ tot ‘goede’ adoptie claimt van formele DevOps-principes en best practices.

Goede relatie tussen IT en business positief voor IT-transformatie
IT-transformatie wordt vaak verbonden aan een coöperatieve en effectieve relatie tussen IT en de business, wat ook onderzocht is in dit onderzoek. Het onderzoek wijst uit dat:

  • Bij 36 procent van de IT-organisaties worden de resultaten die ze boeken maandelijks geëvalueerd door de C-suite of het bestuur. Bij 38 procent gebeurt dat eens per kwartaal.
  • Bij 39 procent de senior IT executive direct rapporteert aan de CEO.
  • 61 procent van de minst volwassen bedrijven aangeeft dat hun line of business stakeholders IT zien als een ‘stabiele service provider, maar bovenal als kostenpost’.

“Om onze klanten, waaronder de grootste educatieve distributeur van Nederland, optimaal te laten profiteren van de voordelen van digitale transformatie, moderniseren we hun datacenters zodat ze beter in staat zijn hun organisatie, interne processen en ontwikkelmethodes te veranderen. Hierdoor zijn ze in staat om nog flexibeler, innovatiever en klantgericht te opereren,” aldus Arnold Juffer, Technology Strategist van Datacenter Next.
John McKnight, Vice President of Research and Analyst Services, Enterprise Strategy Group: “Bedrijven vertrouwen in toenemende mate op technologie om te kunnen groeien en alle aspecten van hun business te verbeteren. Toch blijkt uit het ESG-onderzoek dat echt volledig getransformeerde bedrijven nog steeds erg zeldzaam zijn momenteel. Het goede nieuws is dat er redelijk eenvoudig stappen gemaakt kunnen worden op de volwassenheidscurve, bijvoorbeeld door het gedrag van echt getransformeerde bedrijven te kopiëren.”

 

Bron: http://www.managersonline.nl/