Het in kaart brengen van gegevens over bijvoorbeeld verlof, verzuim en verloop is gemeengoed onder Nederlandse organisaties. Ook het monitoren van de medewerkerstevredenheid en/of betrokkenheid vindt in ruim 70 procent van de organisaties plaats. Toepassing van slimme data ofwel HR Analytics blijft echter achter.

Dit blijkt uit ‘HR Trends 2016-2017’, een onafhankelijk en representatief onderzoek van HR- en salarisdienstverlener ADP Nederland, organisatieadviesbureau Berenschot en Performa Uitgeverij onder een grote groep Nederlandse HR-professionals.

Het inzichtelijk maken van de toegevoegde waarde van de HR-activiteiten, vindt bijvoorbeeld nog maar op beperkte schaal plaats. Slechts 17 procent van de HR-professionals gebruikt data om het effect van HR-activiteiten te meten. Bij grote organisaties is dit in grotere mate terug te zien (31 procent).

Bron: https://www.hrpraktijk.nl