De gevolgen van robots en hypermoderne technologie voor de werkvloer zijn ingrijpend. Bedrijven, kennisinstellingen en onderwijs moeten hun krachten bundelen en vaart maken met het ontwikkelen van een nieuwe generatie werknemers. Maar hoe doe je dat, een omslag maken van traditioneel personeelsmanagement naar Smart HRM?Beeld Smart HRM in 3 stappen

HR-manager Geusendam van Norma, toeleverancier van mechatronische systemen, bracht afgelopen jaar het ROC van Twente, Saxion, Techwise en Expertisecentrum TechYourFuture bij elkaar om te komen tot een organisatie die technici voorbereidt op de nieuwe industrialiteit.
Geusendam: “Onze werkvloer wordt gekenmerkt door steeds meer robots en automatisering. De technologie op de werkvloer ontwikkelt zich razendsnel. Onze technici, veelal mbo’ers, moeten mee ontwikkelen. Ze moeten in staat zijn om samen te werken in een snel veranderende omgeving, wisselende teams en ze moeten permanent nieuwsgierig zijn.”

Experimenteerruimte noodzaak voor vernieuwing

Norma maakte bij het vormgeven van die nieuwe HR-aanpak gebruik van het onderzoek dat Corporaal voor TechYourFuture* deed onder technici. Dat onderzoek liet zien dat traditionele HR-instrumenten als persoonlijke ontwikkelplannen en talentgesprekken voor technici niet goed werken. Onderzoeker Corporaal: “Externe trainers met ingewikkelde modellen schrikken dit type technici af. Ze hebben juist veel experimenteerruimte van het bedrijf nodig, iemand die ze uitdaagt om met elkaar en op de werkvloer concreet aan de slag te gaan en een leidinggevende die hen bijstuurt en op de juiste momenten ruimte biedt.”

Smart HRM-aanpak

Voor Geusendam betekende deze Smart HRM-aanpak concreet:
1.  het ontwerpen van een krachtig ontwikkelingsprogramma waar ‘experimenteren’, ‘fun’ en ‘leren door te doen’ centraal staan
2. een slim leiderschapsprogramma: teammanagers die hun technici de ruimte geven om te vernieuwen en
3. een verandering van de rol van de personeelsmanager zelf naar een kritische innovator die managers en directie daadwerkelijk aanjaagt en prikkelt om te blijven investeren in opleiding, ontwikkeling en innovatie.

Innovatieve HR-aanpak bij Norma is maatwerk

De eerste ronde van het innovatieve ontwikkelingstraject is inmiddels voorbij. Geusendam: “Samen met het ROC van Twente is een maatwerktraject vormgegeven waarmee technici op een praktische manier aan de slag gingen in het team en op de werkplek met zaken als feedback geven, initiatief nemen en samenwerken”. Dat vereist nogal wat volgens Geusendam: “Technici houden doorgaans niet van dit soort ‘zachte’ vaardigheden. Dat hebben we slim opgelost door trainers van ROC en Saxion in te zetten met state-of-the-art technische kennis, gecombineerd met een innovatieve onderwijskundige van het ROC die in het leerproces zorgde dat de zachte vaardigheden werden ingebouwd.” Volgens Geusendam was dit maatwerktraject hard nodig: “Iedereen roept dat medewerkers innovatiever en creatiever moeten worden, maar mensen op de werkvloer hebben concrete handvatten nodig om dat te doen.”

Nieuwe HR-aanpak leidt tot ruimte om te vernieuwen

De opbrengsten van de vernieuwde HR-aanpak zijn veelbelovend. “Door technici in sessies samen met leveranciers te laten werken aan nieuwe technieken, is er nu al een innovatie gerealiseerd die wij zelf niet hadden kunnen bedenken en daarmee hebben we een besparing van tienduizenden euro’s.” Geusendam is ook vol lof over het enthousiasme dat de groep opgeleide technici uitstraalt: “Medewerkers en managers maken ontwikkelingen nu bespreekbaar en men neemt veel meer initiatieven, die nodig zijn in de snel veranderende business.” Corporaal onderzocht de effecten van de vernieuwde HR-aanpak op de werknemers. Ook zij zijn positief: “De mensen ervaren oprechte aandacht en ruimte om te vernieuwen en waarderen vooral de praktische systematiek van het traject waarmee de teams aan de slag zijn gegaan.”

Zonder Smart HRM geen Smart Industry

“Smart HRM vereist een HRM’er die zijn comfortabele bureau met vage beleidsnotities verlaat en de organisatie ingaat en de boel opjaagt”, constateerden Geusendam en Corporaal afgelopen week bij de presentatie van deze nieuwe HR-aanpak op een internationale HRM-conferentie tussen de topwetenschappers. TechYourFuture zet de opgedane praktijkkennis de komende tijd om in een Smart HRM-systematiek die ook voor andere bedrijven relevant is. “Zeker in de techniek wordt HRM-beleid als nogal ouderwets ervaren door medewerkers. Deze nieuwe aanpak biedt veel praktische tools om dat aan te pakken”, constateert Corporaal. Geusendam wil anderen inspireren om ook mee te doen en de opgedane kennis terugbrengen naar de HRM-opleidingen. Aanpakken, doorpakken en enthousiasme is nodig: “Zonder Smart HRM, geen Smart Industry en daar heb ik het onderwijs en onderzoek bij nodig!”

*TechYourFuture is het Expertisecentrum voor TechniekOnderwijs en is een samenwerking van Saxion, Universiteit Twente en Windesheim.

 

Bron: https://www.hrpraktijk.nl/