Nederlandse studenten zijn minder optimistisch over het vinden van een baan dan zes maanden geleden. Belangrijkste redenen zijn de Brexit en president Trump. Dat blijkt uit het grote studentenonderzoek van online carrière-platform Magnet.me onder ruim 5.600 studenten. Studenten minder optimistisch over baankansen

Weliswaar zijn de meeste studenten nog steeds hoopvol als het om hun baankansen gaat, toch neemt hun aantal wel af. Inmiddels geeft 83 procent van de studenten aan optimistisch te zijn over het vinden van een baan binnen zes maanden na afronding van hun studie. Dat was een half jaar geleden nog 90 procent. Vooral het deel dat ‘zeer optimistisch’ is daalde flink: van ruim 52 procent naar 46 procent. Het aantal studenten dat ‘een beetje optimistisch’ is bleef nagenoeg gelijk: 36,8 procent tegenover 36,7 procent in januari van dit jaar.

Brexit

Politieke instabiliteit zoals de Brexit, de Amerikaanse president Trump en aangewakkerd nationalisme is met 24 procent de grootste reden van zorg bij studenten. Inmiddels staat de lange kabinetsformatie ook op de lijst met zorgen, die wordt door zo’n 5 procent van de ondervraagde studenten genoemd.

Opvallend detail

Nóg een opvallend detail uit het onderzoek: studenten die vier tot vijf keer per week drinken zijn optimistischer dan studenten die nooit of maximaal één keer per week drinken (89 procent tegenover 80 procent). De grote vraag is daarbij dan natuurlijk: zorgt het optimisme voor meer alcoholconsumptie of is het juist andersom?

 

Bron: https://www.allesoverhr.nl/