MKB-bedrijven in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe kunnen weer subsidie aanvragen voor het tijdelijk in dienst nemen of het detacheren van hoogopgeleid personeel of een promovendus. Per project kan tot €100.000 subsidie verkregen worden.

Met de Kennis & Innovatie-subsidie (KEI) haalt u meer kennis in huis. Kennis voor technologische innovatie, organisatie-innovatie of marktinnovatie. U ontvangt een bijdrage over de brutoloonkosten of detacheringskosten. De subsidie kan oplopen tot maximaal 100.000 euro per project.

In het kader van de KEI-regeling is in totaal een bedrag van €5,85 miljoen beschikbaar.

Mogelijkheden voor het in aanmerking komen voor de subsidie

  • Detachering hooggekwalificeerd personeel: Plaats een medewerker van een andere, mkb onderneming, grote onderneming of kennisinstelling in een nieuw gecreëerde functie bij u in de organisatie. U ontvangt 40 procent subsidie op de loonkosten.
  • Plaatsen van hooggekwalificeerd personeel uit de eigen organisatie. Plaats een eigen medewerker bij een andere organisatie in de Europese Unie. U ontvangt 40 tot 50 procent subsidie op de brutoloonkosten van de medewerker. Op de kosten voor begeleiding krijgt u 50 procent subsidie.
  • Tijdelijk in dienst of gedetacheerd hebben van een promovendus. U ontvangt 50 procent subsidie over de brutoloonkosten of detacheringskosten.

Tip: Lees ook Arbeidsmobiliteit: het complete overzicht van de mogelijkheden

In onderstaand schema een overzicht van de verschillende subsidiemogelijkheden:

Overzicht subsidiemogelijkheden

Voorwaarden subsidieverlening

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

Naast gevestigd zijn in Groningen, Friesland of Drenthe is dat o.a.:

  • De overeenkomst is voor minimaal 3 en maximaal 24 maanden;
  • De gedetacheerde medewerker is minimaal 6 maanden in dienst bij de uitlenende organisatie;
  • De medewerker heeft een afgeronde hbo- of wo-opleiding en minimaal 5 jaar relevante beroepservaring.

KEI-subsidie aanvragen

Aanvragen van de subsidie kan tot en met 31 mei 2017. Als het totale subsidiebedrag van €5,85 miljoen verstrekt is, sluit de aanvraagperiode eerder.

 

Bron: PW De Gids