Het subsidiepotje voor omscholing naar een kansrijk beroep is bijna leeg. UWV geeft aan dat er daardoor geen zekerheid is dat werkzoekenden na aanvraag een subsidiebedrag ontvangen. Afbeeldingsresultaat voor scholing

Vorig jaar introduceerde minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een tijdelijke subsidieregeling voor scholing richting een kansberoep en het behalen van ervaringscertificaten. Werkzoekenden hebben hier gretig gebruik van gemaakt: hoewel de subsidie officieel tot en met 31 december 2017 is aan te vragen, is het subsidieplafond al bijna bereikt. Aanvragen worden nog wel door UWV in behandeling genomen, maar de aanvrager heeft geen zekerheid meer dat hij bij een correct verzoek de subsidie krijgt toegekend. UWV gaat door tot het budget op is en zal aanvragers niet tussentijds informeren over de status van hun aanvraag.

Lager opgeleiden profiteren van subsidieregeling

Tot dusver zijn er ongeveer 12.000 scholingsvouchers toegekend door het uitvoeringsinstituut. Het grootste deel (75%) van deze vouchers gaat naar werkzoekenden met een WW-uitkering. Daarnaast zijn de vouchers toegekend aan werkzoekenden in loondienst (20%) en zelfstandigen (5%). Positief is dat ongeveer de helft van de scholingsvouchers wordt benut door mensen met een laag opleidingsniveau. Lager opgeleiden volgen relatief weinig scholing. Kanssectoren die in trek zijn bij de werkzoekenden, zijn bijvoorbeeld ICT, transport en logistiek en de zorg.

Nog voldoende subsidiebudget voor zorgsector

In de subsidieregeling is een apart budget vrijgemaakt voor (ex-)werknemers in de zorg. Deze subsidiepot heeft de bodem voorlopig nog niet bereikt. UWV neemt aanvragen van deze doelgroep voor een scholingsvoucher dan ook gewoon in behandeling.

 

Bron: https://www.rendement.nl/