Een medewerker kan na een bijbaan van vakkenvullen en voor een vaste baan een tijdelijk contract krijgen voor vier jaar en geld voor scholing. Een interessant voorstel, en ook geschikt voor andere sectoren, zegt Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt aan de Universiteit Tilburg in de Volkskrant.

Beeld Supermarktsector introduceert tussenbaan

Volgens de hoogleraar kan een dergelijke tussenbaan voordeel opleveren voor een grote groep mensen met een zwakkere arbeidspositie. Mits goed georganiseerd heeft deze groep dan zicht op langduriger werk en op een vervolgstap naar ander werk.
Mits goed georganiseerd dus want een nadeel kan volgens Wilthagen zijn dat werkgevers straks alleen nog maar tussenbanen aanbieden omdat vaste contracten een stuk duurder zijn. Wilthagen: “Dan zouden alle werknemers te zijner tijd in tussenbanen werken. De vraag is hoe de sociale partners dat gaan vermijden.”

Ook cao-deskundige Henk Strating is enthousiast. Het zijn volgens hem baanbrekende plannen. “De discussie over werk is blijven steken bij een vaste of een flexibele baan. Daartussen is veel meer mogelijk, maar dat zien we nu niet. Voorwaarde is wel dat er wordt geïnvesteerd in scholing,” aldus Strating in de VK.

Drie soorten arbeidsvoorwaarden

Met de tussenbaan hebben de werkgevers en vakbond CNV Vakmensen een derde soort arbeidsvoorwaarde opgesteld om de cao voor de sector ingrijpend te vernieuwen. Zo worden de regelingen als roostervrije dagen en vakantiedagen voor de scholier met een bijbaantje zo veel mogelijk omgezet in geld. En ook de werknemers met een vaste baan krijgen extra geld maar dan voor duurzame inzetbaarheid (scholing en vitaliteit). De tussenbaan zit daar dus tussenin.

Over het budget voor scholing zijn alle cao-partijen nog in onderhandeling. Wel is al afgesproken dat medewerkers zelf hun scholingspotjes kunnen vullen met bijvoorbeeld overwerkuren, atv-dagen en bovenwettelijke vakantiedagen.

 

Bron: https://www.hrpraktijk.nl/