Steeds meer ondernemers ervaren een dreigend tekort aan voldoende gekwalificeerd personeel zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 7 Procent van de ondernemers geeft aan dat dit tekort de bedrijfsvoering belemmert. Dit is het hoogst sinds eind 2009. In de sector informatie en communicatie geeft zelfs 17 procent van de ondernemers aan dat er sprake is van een tekort aan gekwalificeerd personeel. In de zakelijke dienstverlening noemt een op de tien ondernemers deze belemmering.

Ook het aantal ondernemers dat verwacht zijn personeelssterkte te gaan uitbreiden was nog niet eerder zo hoog als aan het begin van het tweede en derde kwartaal. Toen gaf per saldo respectievelijk 8 en 6 procent van de ondernemers aan dat zij een uitbreiding van hun personeelssterkte verwachten aldus het CBS.

Vacatures open

Sinds de tweede helft van 2013 loopt het aantal vacatures op. Halverwege 2016 staan er 155.000 vacatures open. Nog wel bijna 100.000 minder dan in 2008 toen het recordaantal vacatures open stond. Het aantal vacatures per 1.000 banen van werknemers (de vacaturegraad) is in de sector informatie en communicatie ruim tweemaal zo hoog als gemiddeld aldus het CBS.

 

Bron: https://www.hrpraktijk.nl/