Tóch loonsverhoging voor ambtenaren

Even was er sprake dat ambtenaren geen loonsverhoging kregen wegens een stijgende pensioenpremie. Maar de loonsverhoging gaat toch door. 

Tóch loonsverhoging voor ambtenarenOmdat het ambtenarenpensioenfonds ABP zwaar onder druk staat, worden pensioenpremie volgend jaar structureel verhoogt. Het kabinet maakt nu 330 miljoen euro vrij om ambtenaren te compenseren voor de stijging van deze pensioenpremie. Dat heeft de ministerraad vrijdag besloten.

‘Dat zou betekenen dat leraren, soldaten, politiemensen allemaal geen loonsverhoging zouden krijgen. Dat vinden wij voor deze tijd slecht te verantwoorden. Mensen hebben lang op de nullijn gezeten. Dat willen we niet meer.’

Over de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren was de laatste maand al veel te doen. De Eerste Kamer ging onlangs akkoord met de Wet normalisering rechtspositieambtenaren. Ambtenaren vrezen hiermee een verslechtering van hun arbeidsvoorwaarden. Lees meer in het artikel Ambtenaar straks makkelijker te ontslaan?

Loonsverhoging voor ambtenaren in Voorjaarsnota

Het geld moet worden ingepast in de Voorjaarsnota, zei premier Mark Rutte. Door de premieverhoging dreigde volgens hem een bezuiniging bij politie en onderwijs. Dat is nu voorkomen. Verder blijft er door de stap loonruimte in andere overheidssectoren, aldus Rutte.

De premie van het ABP is nu nog 18,8 procent en dat wordt volgend jaar 21,1 procent van het loon waarover pensioen wordt gespaard. Verder heeft het fonds met 2,8 miljoen deelnemers ook besloten dat de pensioenen komende vijf jaar niet of nauwelijks kunnen meegroeien met de gemiddelde prijsontwikkeling (indexatie).

Vakbond is positief

De vakbond is positief over deze stap. FNV Overheid wijst er in een reactie op dat in december de onderhandelingen over een nieuwe cao voor rijksambtenaren beginnen. ‘Het is goed te horen dat het kabinet bij deze cao-onderhandelingen niet met een lege portemonnee aan tafel verschijnt en nu al aangeeft hardwerkende militairen, politieagenten, docenten en andere ambtenaren te willen belonen. We zien uit naar een goed inhoudelijk gesprek en gaan ervan uit dat we eruit moeten komen’, aldus de vakbond.

 

Bron: PW De Gids

2016-11-29T12:01:47+01:00

Deel dit verhaal, kies uw platform!