De komende jaren zal het aantal werknemers met een chronische ziekte toenemen. Werkgevers moeten op tijd maatregelen nemen om de inzetbaarheid van deze groep werknemers te bevorderen en het werk aanpassen aan de belastbaarheid van de werknemers. Afbeeldingsresultaat voor chronisch ziek werknemer

Door de vergrijzing en verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd zullen er de komende jaren meer werknemers op de werkvloer zijn met een chronische ziekte. Dat betekent dat de werkgever op tijd moet nadenken over de duurzame inzetbaarheid van chronisch zieke werknemers. In de richtlijn ‘Chronisch zieken en werk’ van Coronel, het instituut voor arbeid en gezondheid van het AMC, vinden bedrijfsartsen, werkgevers, arbeidsdeskundigen, re-integratiedeskundigen en andere professionals advies voor de begeleiding van chronisch zieken in het arbeidsproces.

Belastbaarheid werknemer tijdig vaststellen

Voor werkgevers is het verstandig om preventief de bedrijfsarts te betrekken bij de begeleiding en niet pas als een werknemer uitvalt vanwege zijn chronische ziekte. De bedrijfsarts kan maatregelen voor preventie nemen door bijvoorbeeld de belastbaarheid van de werknemer vast te stellen. De werkgever kan vervolgens de fysieke arbeidsbelasting (tool) en psychische arbeidsbelasting aanpassen en zo voorkomen dat werknemers het werk niet aankunnen.. Valt een werknemer met een chronische ziekte eenmaal uit , dan kan dat leiden tot langdurig verzuim.

Preventie beroepsziekten moet uitval voorkomen

In 2018 start het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het Programma Beroepsziekten. Preventie van beroepsziekten moet ervoor zorgen dat werknemers niet uitvallen door hun werk. De eerste twee jaar ligt de nadruk op het voorkomen van beroepsziekten die worden veroorzaakt door werken met gevaarlijke stoffen. In de twee resterende jaren van het overheidsprogramma worden andere arbeidsrisico’s aangepakt. De top drie van meest voorkomende beroepsziekten zijn psychische aandoeningen (vooral burn-out), klachten aan het houding- en bewegingsapparaat en gehoorschade.

U kunt de richtlijn downloaden op de website van het AMC.

 

Bron: https://www.rendement.nl