De verschuiving naar digitale bedrijfsmodellen vereist verandering van de kernprocessen van organisaties en de grootste hindernis daarbij zijn mensen – niet de technologie of financiële beperkingen. Hoe kunt u hier vanuit HR adequaat op inspelen? Drie aanbevelingen om u op weg te helpen.

Beeld Top 5 hindernissen bij digitale transformatie (en de cruciale rol van HR)

De digitale transformatie heeft gevolgen voor vijf niveaus binnen organisaties: leiderschap en visie, IT-platforms, business modellen, informatiemanagement én het personeelsbestand. Met name op dat laatste vlak vervult HR een cruciale rol. In een Europees onderzoek onder bijna 1500 HR-professionals uitgevoerd door IDC in opdracht van Cornerstone werd gevraagd in hoeverre de respondenten menen dat HR en IT op elkaar zijn afgestemd; met name in hoeverre IT-managers HR ondersteunen bij het leveren van moderne tools voor de werkplek. Van de Nederlandse respondenten voelt slechts 50 procent zich gesteund door IT en dat is beduidend lager dan in andere Europese landen zoals Italië met 65 procent, Spanje met 64 procent of Frankrijk met 63 procent.

Hoe ziet de top 5 hindernissen bij de digitale transformatie van organisaties er uit in ons land?

 1. Culturele weerstand 37%
 2. Verouderde IT-systemen 31%
 3. Onvermogen om cruciaal talent te behouden 29%
 4. Omscholing en talentontwikkeling niet mogelijk 27%
 5. Ontbreken van financiële middelen 26%

Drie aanbevelingen voor HR

HR professionals spelen een sleutelrol bij het uitvoeren van digitale transformatiestrategieën. Lijnmanagers begrijpen het belang van de rol van HR in de transformatie: 80 procent is van mening dat HR belangrijk is voor digitaal succes, zo blijkt uit het onderzoek. “Digitale transformatie is uitgegroeid tot een topprioriteit voor organisaties,” aldus Jan van Vonno, Research Manager en Lead Digital Transformation Practice van IDC. “Succesvolle transformatie vereist veranderingen in de manier waarop werknemers worden begeleid, gemotiveerd en hoe zij hun vaardigheden kunnen ontwikkelen. Het vereist ook aanzienlijke inspanningen op het gebied van interne communicatie en verandermanagement.”

In het rapport worden drie aanbevelingen gedaan voor HR om hier werk van te maken:

 • Pak de obstakels aan die verandering in de weg zitten
  Cultuurverandering, verouderde IT-systemen en talentbehoud zijn de grootste hindernissen bij digitale transformaties. HR kan de gewenste transitie vergemakkelijken door het verandertraject te begeleiden en ontwikkelprogramma’s aan te bieden aan de medewerkers. Gebruik hierbij HR-data om de juiste beslissingen te nemen en ga meer samenwerken met de collega’s van IT om obstakels in systemen weg te werken.
 • Focus op strategische personeelsplanning en HR Analytics
  Digitale transformatie vraagt om andere mensen met andere vaardigheden. Strategische personeelsplanning is dus cruciaal om de transitie te maken. Cijfers over de in- door en uitstroom zijn daarbij niet voldoende; vanuit verschillende kanten binnen en buiten de organisatie moeten data worden verzameld om betrouwbare voorspellingen te kunnen doen (HR Analytics).
 • Vorm een coalitie met de business
  Uit het onderzoek blijkt dat lijnmanagers over het algemeen gefrustreerd zijn over de rol van HR in de organisatie en dat zij geen goed beeld hebben van de toegevoegde waarde van de HR-processen. Om dit te voorkomen moet HR samen met de business een coalitie vormen om de digitale transformatie tot een succes te maken. Dit betekent samen concrete meetbare doelstellingen formuleren rondom communicatie, het ontwikkelen van talent en bij- en omscholing van medewerkers.

 

Bron: https://www.hrpraktijk.nl/