SMART als managementinstrument geeft in deze turbulente tijden weinig energie. Doelen zijn vaak moeilijk helemaal smart te maken en na een paar maanden soms al weer door de werkelijkheid ingehaald. Als alternatief is er TRUST.Afbeeldingsresultaat voor doelen

TRUST is ook een acroniem en bestaat uit 5 aspecten en dimensies die elkaar versterken. Dimensies die iets zeggen over nieuwe vormen van leiderschap, een andere invulling van arbeidsverhoudingen, een frisse cultuur en daar waar nodig het wijzigen van structuur, systemen en processen. Kortom, een integraal geheel waarbij de aspecten elkaar versterken. Laten we ze even kort langslopen.

Tweezijdig

De eerste T van TRUST staat voor Tweezijdig. De hedendaagse professional opereert meer en meer binnen horizontale verbanden, bijvoorbeeld in zelforganiserende teams. Peer to peer relaties en feedback worden belangrijker, niet alles kan meer via de verticale as van de hiërarchie.

Ruimte

De R van Ruimte is zowel letterlijk als figuurlijk aan de orde. De professional anno nu wil verlost worden van regeldruk en wenst voor zichzelf regelruimte om eigen afwegingen te maken. Dit betekent dat de organisatie, lees de manager, moet  ‘loslaten’. Dit is een proces dat ‘tweezijdig’ moet plaatsvinden: de manager moet ruimte bieden, de professional moet ruimte pakken. Als dit laatste niet gebeurt, ontstaat er een vacuüm. Ruimte pakken kan alleen effectief zijn als de richting van de organisatie helder is. Immers, van de professional wordt meer autonomie en eigen initiatief verwacht en daarmee wordt ook meer keuzevrijheid geboden. Te maken keuzes moeten dan natuurlijk wel passen bij de richting van de organisatie.

Uitdagend

De U van Uitdagend is van belang, omdat de uitdagingen waar onze samenleving en daarmee onze organisaties voor staan, immens zijn. De lat ligt dus hoog, voor iedereen in en om de organisatie. Dit betekent dat er een voldoende niveau van kritisch vermogen moet zijn bij de professional, zowel richting zichzelf, richting de collega’s als richting de organisatie: wat kan ik beter doen, wat kunnen en moeten we samen beter doen? Dit betekent ook het een en ander voor bestuurders en toezichthouders, zo laat het onderstaande citaat uit het boek ‘TRUST, het slimme zusje van SMART’ zien:

“Wat de bijdrage van bestuurders kan zijn richting het TRUST-concept? Je kwetsbaar opstellen, je open stellen voor kritiek, die tegenspraak uitnodigen. En die zit er helaas onvoldoende in. Bijna is er sprake van handelingsverlegenheid. Ik probeer zelf altijd kritisch te zijn. De relatie kan je goed houden, maar op de inhoud moet je kritisch zijn. Niet altijd wordt dat gewaardeerd, zo is ook mijn ervaring. In de modus van comfort willen veel mensen blijven, maar als bestuurders, toezichthouders en management kan dat niet. Kijk naar de Fyra, kijk naar de Nationale Politie, kijk naar wat de afgelopen jaren is gebeurd bij het ROC Leiden. Lastige vragen worden niet of onvoldoende gesteld. Heel lang geleden heb ik zelf nog wel gedacht: ik durf die vraag niet te stellen. Maar die vragen stel ik nu wel.”

Support

De S van Support heeft betrekking op de steun en support die collega’s elkaar kunnen bieden, maar ook op de coachende en leidende rol die de leidinggevende heeft. Immers, in de turbulente wereld met alle onzekerheid waarin we leven, vragen we van professionals om meer verantwoordelijkheid te pakken in de eigen organisatie. Dat proces gaat niet vanzelf, dat vraagt om leiderschap. Vertrouwen tussen leidinggevende en medewerker is daarbij cruciaal. Via de zgn. vertrouwensindex, uitgewerkt in het boek ‘TRUST, het slimme zusje van SMART’, kan je het vertrouwen wat de medewerker in diens leidinggevende heeft, inzichtelijk maken. Punten op stellingen met betrekking tot ‘geloofwaardigheid’, ‘betrouwbaarheid’ en ‘persoonlijk contact’ worden dan gedeeld door de punten op de stellingen die betrekking hebben op ‘ego’ van de leidinggevende.

Transparant

De T van Transparant past als volgt in het TRUST-concept: alles wat qua intentie, gedrag, houding en resultaten inzichtelijk is, hoeft niet te worden gecontroleerd via systemen. En systemen kosten geld, nemen doorlooptijd en leiden af waar het echt om gaat in organisaties: klanten, bedrijven, burgers en cliënten van dienst zijn. En hiermee komen we ook op de oorspronkelijke betekenis van het woord ‘professional’ dat is afgeleid van het latijnse woord ‘profiteri’ dat openlijk verklaren betekent. De professional anno 2016 zal zich dus transparant moeten opstellen, in de zin dat volstrekt helder moet zijn wat de intenties, het gedrag en de resultaten zijn die men nastreeft en behaalt.

 

Bron: https://www.hrpraktijk.nl