Sinds de afschaffing van de VAR en de invoering van de Wet DBA is er veel onduidelijkheid over de status van zzp’ers. De Tweede Kamer wil niet wachten op een nieuw kabinet om de onzekerheid in de markt weg te nemen.

In een debat met minister Asscher en staatssecretaris Wiebes van Sociale zaken en werkgelegenheid hameren alle partijen erop zo snel mogelijk een einde te maken aan de onzekerheid die heerst onder opdrachtgevers over de mogelijke risico’s die zij lopen wanneer zij zelfstandigen inhuren.

Uit onderzoek van Intelligence Group en zzp-expert Pierre Spaninks blijkt dat 30 procent van de zzp’ers opdrachten misloopt door onduidelijkheid door de zzp-wet. Een deel van de Tweede Kamer wil duidelijkheid scheppen door de aanbevelingen van hoogleraar arbeidsrecht Gerrard Boot over te nemen. PvdA-er Mei Li Vos vindt bijvoorbeeld dat het kabinet de aanbevelingen van Boot gewoon moet overnemen en toepassen. ‘Dat geeft dezelfde zekerheid als de VAR, zonder de kern aan te tasten van de Wet DBA, namelijk dat opdrachtgevers voortaan zelf aansprakelijk zijn voor schijnconstructies.’

De VVD staat echter afwijzend tegenover de voorstellen van Boot. Volgens Kamerlid Eric Ziengs van de VVD, de partij van staatssecretaris Wiebes, zijn deze in de praktijk onwerkbaar: ‘Dan gaan we hier stenen door de ruit zien vliegen.’ Volgens hem ligt het probleem bij het arbeidsrecht. ‘We willen allemaal dat de zzp’er gewoon door kan werken. Maar het obstakel zit in het arbeidsrecht en dus is Asscher aan zet.’

Ook binnen andere partijen zijn de meningen over de beste oplossing voor het probleem verdeeld. Een van de punten waarop niet alle Kamerleden het eens zijn, is het feit dat de verantwoordelijkheid door de Wet DBA bij de opdrachtgever komt te liggen. In afwachting van een goede arbeidsrechtelijke oplossing wil de ChristenUnie de VAR weer terug, maar dan wel met een goede handhaving en een meldpunt voor schijnconstructies.

Bron: Fd.nl, https://www.xperthractueel.nl/