Jonge werknemers en medewerkers in ondersteunende functies, vrezen dat werkgevers ze zonder veel moeilijkheden kunnen inwisselen voor willekeurig ander personeel. Ook HR-professionals denken dat ze eenvoudig inwisselbaar zijn. De keerzijde hiervan is wel, dat ze hun opgedane kennis en ervaring eenvoudig bij de HR-afdeling van een andere werkgever kunnen benutten.

Dat concludeert Emolument.com, op basis van onderzoek onder 1800 werknemers. De salaris benchmarking site vroeg hen, of zij dachten dat de werkgever ze eenvoudig zou kunnen vervangen. Vooral jongeren en vrouwen blijken dat gevoel te hebben.

Werkgevers die moeite hebben om goed personeel vast te houden, doen er goed aan om personeelsleden het vertrouwen te geven dat ze gewaardeerd worden. Dat moet dan wel blijken uit betrokkenheid, ontwikkelingsmogelijkheden en arbeidsvoorwaarden.

Personeel als kostenpost?
Vooral personeel in ondersteunende functies denkt dat de baas hen eenvoudig kan vervangen. Hoewel mensen in ondersteunende (administratieve) functies vaak het smeermiddel in de organisatie vormen, gelooft zeven van de tien toch dat hun werk eenvoudig door ander kan worden gedaan, als de werkgever dat zou willen.

Werk eenvoudig inwisselbaar? Ja Nee
Ondersteunende functies 70% 30%
Logistiek & Operationele processen 64% 36%
Human Resources (HRM) 63% 37%

Deze functies worden vaak als kostenpost bestempeld, in plaats van bijdragend aan de winst. Daardoor krijgen werknemers op deze functies niet het gevoel dat ze bijzonder waardevol zijn voor de werkgever.

HR kan vaardigheden eenvoudig meenemen
Ook HR-professionals ervaren dat zij eenvoudig kunnen worden ingewisseld voor een ander. Bijna tweerderde (63%) denkt dat dit het geval is, vooral vanwege de algemene kennis en vaardigheden van HR-professionals.

Maar het mes snijdt voor HRM’ers daarmee wel aan twee kanten: wie eenvoudig vervangen kan worden, is ook in staat om kennis en vaardigheden zomaar mee te nemen naar een andere werkgever. Daarmee is de HR-arbeidsmarkt voor werknemers relatief vloeiend, maar dat betekent ook dat werkgevers zonder veel moeite een HR-professional kunnen vervangen na zijn/haar vertrek.

Vrouwen eenvoudiger inwisselbaar?
Het onderzoek laat een opmerkelijk verschil in perceptie zien tussen vrouwen en mannen. Zo denkt 59 procent van de vrouwen dat hun werk eenvoudig door een ander kan worden overgenomen, terwijl maar de helft (50%) van de mannen dit gelooft.

Hebben vrouwen minder vertrouwen in hun eigen kunnen, of is er sprake van bittere werkelijkheid? Uit studies zou blijken dat vrouwen inderdaad minder professioneel zelfvertrouwen vertonen dan hun mannelijke collega’s. Maar dat kan ook komen omdat ze nog steeds minder verdienen en vaker in lagere (management-)posities werken. Dat maakt in de praktijk ook dat ze daadwerjelijk eenvoudiger te vervangen zijn.

Specialisten voelen zich minder bedreigd
Over het algemeen zijn werknemers in sectoren en beroepen die hooggespecialiseerd zijn, minder bevreesd dat de baas ze zo maar kan uitwisselen door een ander. Dat geldt bijvoorbeeld in de gezondheidszorg en de juridische sector, zeker als de arbeidsmarkt daar krap is.

Van de pas afgestudeerden denkt 57 procent dat hun baan zo door een ander kan worden gedaan, maar dat percentage loopt terug naarmate werknemers meer ervaring krijgen. Van de werknemers met 10 tot 15 jaar arbeidservaring, gelooft nog maar de helft (50%) dat de werkgever hen eenvoudig kan vervangen. Te lang in een baan blijven hangen is misschien ook niet goed. Want met meer dan 15 jaar ervaring op zak, vreest alweer 55 procent van de werknemers dat ze te duur worden en vervanging dus op de loer ligt.

 

Bron: Personeelsnet