Zelfstandige professionals profiteren niet mee van de verbeterende arbeidsmarkt. Dat blijkt uit onderzoek van ZP Facts. Opdrachtgevers blijven onverminderd huiverig om zelfstandigen (rechtstreeks) in te huren.

Uitstel handhaving DBA helpt zzp’er niet

Sinds de invoering van de Wet DBA in mei 2016 vinden zp’ers moeilijker opdrachten, neemt het aantal hoogopgeleide zp’ers af en laat ook het uurtarief een opvallende daling zien, blijkt uit de cijfers van ZP Facts.

DBA moest zekerheid bieden

De wet DBA moest zzp’ers en opdrachtgevers vooraf zekerheid bieden dat hun werkrelatie achteraf niet als een verkapt dienstverband wordt beschouwd. Door felle kritiek heeft het kabinet de handhaving ervan opgeschort tot 1 januari 2018. De zp’er merkt daar volgens ZP Facts weinig van.

Boy Kruiswijk, directeur van ZP Zaken, uitgever van ZP Facts: “De politiek kan niet om alle negatieve feiten en cijfers heen. De economie trekt aan, maar duidelijk is dat zelfstandig professionals daar, waarschijnlijk door de Wet DBA, nog weinig van profiteren. Dat kan natuurlijk niet de insteek zijn van de wet. Wiebes heeft onlangs in zijn derde voortgangsrapportage over de Wet DBA aangegeven voor het zomerreces meer duidelijkheid te geven over hoe het verder gaat met de wet. Er moeten dan passende maatregelen aangekondigd worden. Het vertrouwen bij de opdrachtgevers moet terugkeren, zodat ook de zp’ers kunnen profiteren van onze florerende economie.”

Zp’er komt moeilijker aan opdrachten

In februari gaf 83 procent van de betreffende zzp’ers aan moeilijker aan opdrachten te komen. Dat was in september vorig jaar 74 procent. Verder geeft meer dan de helft van de zelfstandig professionals aan één of meer opdrachten te zijn misgelopen door toedoen van de wet, terwijl dit in september nog 38 procent betrof.

Liever uitzendkrachten en payrollers

Ook de tarieven dalen. In april 2016 was het gemiddelde uurtarief van een zp’er €89,40 en in maart 2017  was dat €87,40. Een verklaring hiervoor kan zijn dat de uurtarieven worden gedrukt door minder vraag naar zp’ers door onzekerheid bij opdrachtgevers. Door de voortdurende onzekerheid kiezen werkgevers liever voor uitzendkrachten en payrollers.

Het onderzoek van ZP Facts komt voort uit een samenwerking tussen arbeidsbemiddelaar HeadFirst en de Universiteit van Tilburg.

 

Bron: http://www.pwnet.nl