Wie werkloos wordt, is dit jaar sneller weer aan de bak. Vooral via uitzendwerk is de route naar werk korter.

Uitzendwerk snelste route naar nieuwe baan

Twee op de drie werklozen vinden binnen een jaar een baan. Door de groeiende werkgelegenheid nemen de kansen op de arbeidsmarkt weer toe en daarvan profiteren logischerwijs ook mensen die in de WW zitten. Dat blijkt uit een rapport van het UWV dat dinsdag is gepubliceerd.

65 procent vindt binnen jaar werk

Van alle personen die in 2014 in de WW belandden, vond 65 procent binnen een jaar een baan. Dat was in 2012 nog 60 procent.

Voor 50-plussers blijft de zoektocht naar een baan het lastigst. Ruim vier op de tien van hen was binnen een jaar weer aan de slag. Voor 55-plussers is het nog lastiger: daarvan vindt 70 procent geen nieuwe baan binnen een jaar, bleek in augustus uit CBS-cijfers. In de leeftijdsgroep 35 tot 45 jaar lag dit percentage op 63 procent. Bijna negen op de tien jongeren tot 25 jaar was binnen twaalf maanden weer onder de pannen.

Uitzendwerk snelste route naar werk

Volgens het UWV zijn de verschillen per sector verder groot. Bij de uitzendkrachten vond 80 procent binnen een jaar weer werk, waarmee het de best presterende groep was. Mensen die een baan zochten in de financiële dienstverlening komen er het bekaaidst van af. Krap vier op de tien werkzoekenden waren binnen een jaar weer aan de slag.

De flexmarkt maakt momenteel een enorme bloeiperiode door. Vooral uitzendbedrijven profiteren daarvan: het merendeel van de bijkomende nieuwe banen wordt ingevuld opuitzendbasis. De uitzendbranche maakt momenteel ruim de helft uit van de totale flexmarkt. Dat is goed voor ruim 11 van de totale 21 miljard euro.

Financieel medewerker zoekt massaal in andere sector

Ongeveer de helft van de WW’ers ging aan het werk in een andere sector. Werklozen in ‘seizoensgevoelige sectoren’, zoals de bouw en de landbouw, keren relatief vaak terug naar de oude sector. Dit geldt volgens het UWV ook voor sectoren die specifieke eisen stellen aan hun personeel, zoals het onderwijs en zorg.

Werklozen afkomstig uit de financiële dienstverlening wijken massaal uit naar andere sectoren. Circa 85 procent keert niet terug op het oude nest. (ANP)

 

Bron: PW De Gids