Werkgevers kampen weer vaker met moeilijk vervulbare vacatures. Hierdoor wordt de krapte op de arbeidsmarkt de komende jaren alleen maar groter.

UWV: Tekort vakmensen houdt jaren aanDit blijkt uit onderzoek van uitkeringsinstantie UWV. De meeste knelpunten doen zich voor in de techniek en ICT. De krapte in deze sectoren is niet nieuw, maar al enige jaren zichtbaar.

Krapte in vele sectoren

Ook in het onderwijs en in specifieke niches op middelbaar, hoger en wetenschappelijk beroepsniveau zijn vacatures lastig in te vullen. Ditzelfde geldt voor de bouw, waar de al eerder voorspelde krapte zich doet gelden. Mede door de aantrekkende economie en woningmarkt is er steeds meer vraag naar vakmensen.

UWV verwacht dat de personeelsschaarste in deze sectoren de komende jaren zal aanhouden. Naast de aantrekkende economie spelen de vergrijzing en onvoldoende instroom vanuit het onderwijs hier een belangrijke rol in.

Vraag gekwalificeerd personeel

In specifieke functies in het financieel-economische segment, het onderwijs, de transportsector, de horeca en de groenvoorziening ziet UWV eveneens een groeiende vraag naar gekwalificeerd personeel.

Ditzelfde geldt voor de zorg, waar de afgelopen jaren met name op de lagere beroepsniveaus veel banen zijn verdwenen. Inmiddels zijn er duidelijke tekenen dat de arbeidsmarkt in de zorg weer aantrekt.

Omscholing en bijscholing

De toenemende arbeidsmarktkrapte biedt werkzoekenden meer kansen op werk. Voorwaarde is wel dat zij kunnen voldoen aan de eisen die werkgevers op dit moment stellen. Om-, her- of bijscholing is dan vaak noodzakelijk.

Eind vorige maand pleitte de Vakcentrale voor Professionals VCP al voor het volledig aftrekbaar maken van kosten voor ontwikkeling en scholing van werknemers.

Tip! Alledaags leren stimuleren en zo de talentontwikkeling van ál u medewerkers op een hoger plan brengen? In het boek Leidinggeven aan talentontwikkeling leest u hoe u medewerkers laat leren zonder ze een onbetaalbare cursus aan te bieden.

 

Bron: PW De Gids