De werkgelegenheid groeit de komende twee jaar met ruim 225.000 banen. Daarmee komt het totale aantal banen naar verwachting op 10,2 miljoen te staan. 

Het aantal banen groeit in 2017 met 1,5 procent (151.000 banen) en in 2018 met 0,7 procent (75.000 banen), blijkt dinsdag uit de arbeidsmarktprognose van uitkeringsinstantie UWV.

Voor het eerst neemt het aantal werknemersbanen iets sneller toe dan het aantal banen van zelfstandigen. Naar verwachting krijgen in 2017 zo’n 123.000 mensen een werknemersbaan, en 28.000 mensen een zelfstandigenbaan. In 2018 zijn die aantallen respectievelijk 60.000 en 15.000.

De toename vindt plaats in alle sectoren, met uitzondering van de financiële sector en het openbaar bestuur. In de financiële sector heeft dat er vooral mee te maken dat administratieve functies verdwijnen.

In de zorg- en welzijnssector neemt het aantal banen in absolute aantallen het sterkst toe. Het UWV verwacht dat er in die sector in 2017 en 2018 respectievelijk 12.000 en 18.000 banen bij komen. Dat komt onder meer door groeiende vraag naar zorg en het schrappen van bezuinigingen.

De groei binnen de zorgsector vindt vooral plaats in de kinderopvang, thuiszorg en overige gezondheidszorg. Voor verpleegkundigen en verzorgenden individuele gezondheidszorg wordt de arbeidsmarkt juist krapper.

De sterke groei die de uitzendsector de afgelopen jaren liet zien, vlakt af.

Regio’s

De banengroei is merkbaar in elke regio van het land. Amsterdam presteert ruim boven het gemiddelde, terwijl Zeeland en de Achterhoek achterblijven.

Volgens Rob Witjes, hoofd Arbeidsmarktinformatie van het UWV, heeft dat vooral te maken met een krimp in de beroepsbevolking in die regio’s. “Dat zie je terug in sectoren die te maken krijgen met consumptieve bestedingen, zoals horeca en detailhandel. In Zeeland zijn er nog wel veel vacatures in de horeca, maar de bevolkingsontwikkeling blijft achter.”

WW-uitkeringen

De daling van het aantal WW-uitkeringen, die in 2016 werd ingezet, zet naar verwachting de komende jaren in hoger tempo door. Het UWV verwacht dat het aantal WW-uitkeringen tot eind 2018 met 100.000 daalt naar 311.000.

Het aantal WW-uitkeringen is volgens het UWV minder snel gedaald dan verwacht. Dat heeft onder meer te maken met de wet Werk en Zekerheid.

Vacatures

In de komende twee jaar ontstaan er jaarlijks rond de 900.000 vacatures. Dat is ongeveer hetzelfde niveau als in 2016, maar ligt boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (831.000). De meeste vacatures ontstaan in de sectoren detailhandel, zorg en welzijn en in de horeca.

In de detailhandel en horeco heeft het hoge aantal vacatures er vooral mee te maken dat tijdelijke contracten worden beëindigd. Relatief veel scholieren en studenten hebben er een bijbaan. In andere sectoren, zoals  het openbaar vervoer en onderwijs, is pensionering een belangrijke reden voor het ontstaan van vacatures.

Krapte op de arbeidsmarkt

De banengroei is niet alleen maar goed nieuws, zegt het UWV. Krapte op de arbeidsmarkt leidt ertoe dat het in sommige sectoren lastig blijkt om gekwalificeerd personeel te vinden. Dit zou vooral het geval zijn in de sectoren zorg en welzijn, bouw, en onderwijs.

De ICT is de krapste arbeidsmarkt. Volgens Witjes ervaart een kwart van de ICT-bedrijven hinder bij groei van het bedrijf door een gebrek aan het juiste personeel. Die ontwikkeling zou zich vanaf de tweede helft van 2016 hebben ingezet.

Desondanks zitten er zo’n zevenduizend ICT’ers in de WW. “Zij beschikken bijvoorbeeld niet over de laatste kennis, of de juiste diploma’s”, verduidelijkt Witjes.

In de zorg- en de bouwsector is het tekort aan geschikt personeel deels te verklaren door de crisis en bezuinigingen. Die hebben er mede voor gezorgd dat minder jongeren interesse hadden in een opleiding in een van deze sectoren. Daarnaast waren er te weinig stageplekken.

Aanbod groeit

Het aanbod van arbeid blijft groeien. In 2017 bestaat de beroepsbevolking naar verwachting uit ongeveer negen miljoen mensen van 15 tot 75 jaar die werk hebben of zoeken. Dat is een toename van 0,8 procent ten opzichte van 2016. In 2018 neemt de beroepsbevolking opnieuw toe, met 0,9 procent.

Een belangrijke oorzaak van die toename is een toenemend aantal vrouwen en ouderen op de arbeidsmarkt. Bij elke jongere leeftijdklasse, ligt de participatiegraad van vrouwen hoger dan in de klasse daarvoor, verklaart het UWV.