Standaard tien dagen vaderschapsverlof in de hele EU, zo luidt een voorstel dat de Europese Commissie bepleit bij de EU-lidstaten. Voor ons land betekent dit een vervijfvoudiging van het bestaande verlofrecht voor vaders van twee dagen. En in de Tweede Kamer blokkeert de VVD momenteel een kabinetsvoorstel om het vaderschapsverlof te verlengen naar vijf dagen vanaf 2019.

Beeld Vaderschapsverlof: 2, 5 of zelfs 10 dagen?

De Europese Commissie bepleit verder een Europees recht op betaald verlof (vijf dagen per jaar) voor de zorg voor zieke of hulpbehoevende familieleden. Deze mantelzorgplannen raken Nederland niet: werknemers hebben hier (bij een volledige werkweek) al recht op 10 dagen betaald verlof voor hulp aan naasten.

Momenteel zijn de verschillen op het gebied van vaderschapsverlof binnen Europa erg groot. In Nederland, Luxemburg en Griekenland hebben werknemers recht op twee dagen betaald verlof rondom de geboorte van hun kind; in Duitsland, Oostenrijk, Tsjechië en Ierland is dit zelfs nul dagen. Hiertegenover staan landen als België, Spanje, Portugal en Frankrijk waar werkende vaders recht hebben op tien of meer dagen vaderschapsverlof. Finland en Slovenië spannen de kroon  met respectievelijk 54 en 90 dagen betaald verlof.

Hoogte betaald verlof

De hoogte van het betaald verlof voor vaderschap, ouderschap en mantelzorg zou minimaal gelijk moeten zijn aan de ziektewetuitkering in het land. De financiering ervan (door de overheid, door werkgevers en werknemers, of een combinatie) is volgens de Commissie een zaak van de lidstaten. De Commissie wil verder dat mannen daadwerkelijk gebruikmaken van hun bestaande recht op minimaal vier maanden ouderschapsverlof; ze stelt voor dat dit recht niet meer overdraagbaar is naar de moeder en rekt de geldigheidsduur op tot de kinderen 12 jaar zijn (nu nog 8 jaar).

De plannen van de Europese Commissie zullen naar verwachting op verzet stuiten in de lidstaten. Die zien verlofregelingen rond ouderschap als een nationale kwestie waar Brussel zich niet mee moet bemoeien.

 

Bron: https://www.hrpraktijk.nl