Als een werknemer bij een organisatie vertrekt, kan hij vakantiedagen over hebben. Hij heeft het recht om deze vrije dagen op te nemen bij een nieuwe werkgever. Welke regels gelden hiervoor?

Het kan voorkomen dat een werknemer bij het einde van zijn dienstverband niet alle vakantiedagen heeft opgenomen (e-learning) waar hij nog recht op heeft. De werknemer behoort dan deze dagen bij de eindafrekening (tool) uitbetaald te krijgen. Dat neemt niet weg dat de werknemer de vakantiedagen nog moet kunnen opnemen. Het gevolg hiervan is dat de werknemer de overgebleven vakantie-uren mag opnemen bij zijn nieuwe baan. De vakantiewetgeving verplicht de nieuwe werkgever niet om loon te betalen over die vakantie-uren.

Verklaring werkgever over vakantiedagen

De werkgever bij wie de werknemer vertrekt, moet een verklaring afgeven waaruit blijkt hoeveel vakantie-uren er niet zijn opgenomen. Zo kan de nieuwe werkgever bepalen waar de werknemer nog aanspraak op kan maken. Voor de nieuwe werkgever is het vervelend dat de werknemer vakantierechten meeneemt. De werkgever mag de rechten beperken door schriftelijk met de werknemer overeen te komen dat hij afstand doet van zijn bovenwettelijke vakantiedagen. Het recht op wettelijke vakantiedagen is niet in te perken, maar deze vakantiedagen vervallen in principe al een half jaar na het jaar waarin ze zijn opgebouwd. In de praktijk zal het meenemen van vakantie geen goede binnenkomer zijn en maakt de werknemer er daarom vaak geen gebruik van.

 

Bron: https://www.rendement.nl/