Vakbond CNV ziet niks in het plan van werkgeversvereniging AWVN om scholingsgeld in te zetten voor de transitievergoeding. Werkgevers willen dat eenvoudiger maken door werknemers individuele scholingspotjes toe te kennen. Maar werkgevers investeren nu al te weinig in hun personeel, vinden de bonden, dus zijn ze tegen het verrekenen van de ontslagvergoeding. Scholing niet in plaats van ontslagvergoeding

Het is volgens de regels nu al mogelijk om de uitkering van de transitievergoeding te verrekenen met de kosten voor scholing, mits de werknemer daar vooraf mee akkoord gaat. In de praktijk gebeurt dit maar weinig. Werkgevers willen deze mogelijkheid nu beter benutten, waarbij individuele scholingspotjes natuurlijk handig van pas komen.

Transitievergoeding koppelen aan opleiding
Werkgevers pleiten in hun arbeidsvoorwaardennota voor een individuele ‘loopbaan-apk’ en voor meer zelfsturing van medewerkers voor hun loopbaan.

De opleiding van werkenden moet beter, volgens de werkgevers. Daarbij willen ze dat de transitievergoeding die ontslagen medewerkers meekrijgen, moet worden gekoppeld aan opleiding. Daarmee krijgt deze nadrukkelijker het doel om ontslagen werknemers zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

Scholing niet in plaats van ontslagvergoeding
CNV-voorzitter Maurice Limmen vindt ook wel dat alle werkenden meer in zichzelf moeten investeren. De bonden pleiten immers ook al jaren voor individuele scholingspotjes, maar deze ‘mogen niet in de plaats komen van een fatsoenlijke ontslagvergoeding.’

Volgens de bondsvoorzitter gaat een scholingsplicht niet werken. “Je moet mensen motiveren, en het idee dat scholing ‘moet van de baas’ werkt alleen maar averechts,” stelt Limmen.

Transitievergoeding niet uitgeven aan scholing
Limmen wijst daarmee het werkgeversplan af om de transitievergoeding al tijdens de loopbaan van werknemers uit te geven aan scholing. Het CNV wil de scholing wel, maar dan naast de transitievergoeding en niet in de plaats daarvan.

Verder wil het CNV dat werknemers regelmatig onafhankelijk loopbaanadvies krijgen, zodat werknemers goede keuzen maken om wendbaar en weerbaar te zijn op de arbeidsmarkt. Dus naast bijscholing, moeten werknemers ook bredere vaardigheden kunnen ontwikkelen die helpen bij een eventuele loopbaanverandering, stelt het CNV.

 

Bron: https://www.personeelsnet.nl/