De vakbonden zijn boos op werkgeversorganisaties omdat die weigeren in te stemmen met afspraken om werklozen straks weer drie jaar een werkloosheidsuitkering te geven. Daarom schorten FNV, CNV en VCP alle centrale overleggen met de werkgeversorganisaties tot nader order op. Afbeeldingsresultaat voor vakbonden

Normale cao-onderhandelingen blijven gewoon doorgaan, maar de bonden willen even niet meer aanschuiven bij bijvoorbeeld het overleg binnen de Sociaal-Economische Raad (SER) over een nieuw pensioenstelsel. Ook de centrale gesprekken over loondoorbetaling bij ziekte en de toekomst van de arbeidsmarkt liggen voorlopig stil.

De terugkeer van het derde jaar WW was al afgesproken in het sociaal akkoord dat kabinet, vakbonden en werkgevers in 2013 sloten en is vervolgens verder uitgewerkt. Vrijdag lieten de werkgevers echter weten toch meer tijd nodig te hebben. ,,De uitwerking zoals die nu voorligt is complex en dat roept natuurlijk vragen op bij de achterban. We willen dit daarom bestuurlijk goed met onze leden doorspreken”, aldus een woordvoerster van de werkgevers.

 

Bron: https://www.allesoverhr.nl