Werknemers hebben bij de bevalling van een partner recht op twee dagen betaald kraamverlof. Ze kunnen dit nog aanvullen met drie dagen ouderschapsverlof. Vanaf 1 januari 2019 kan de partner hoogstwaarschijnlijk aanspraak maken op vijf dagen kraamverlof.

Vanaf 2019 duurt het kraamverlof waarschijnlijk vijf dagen

Momenteel heeft een werknemer recht op twee werkdagen kraamverlof met salarisbehoud. Dit geldt na de bevalling van de echtgenote, geregistreerde partner, persoon met wie hij (of zij) ongehuwd samenwoont of degene van wie hij het kind erkent. Het maakt hierbij niet uit of de werknemer fulltime of parttime werkt.

Andere regels in cao of personeelsregeling

U moet als werkgever het volledige loon doorbetalen tijdens de twee dagen kraamverlof, tenzij een cao of een regeling met de personeelsvertegenwoordiging anders aangeeft. Hetzelfde geldt voor de duur van het kraamverlof. Dit mag korter of langer duren als de cao of personeelsregeling dit aangeeft.

Binnen vier weken na de bevalling

Werknemers hoeven niet direct na de bevalling met kraamverlof te gaan. Bij een bevalling thuis moeten ze het verlof opnemen binnen vier weken na de bevalling. Is de partner in het ziekenhuis bevallen dan geldt de termijn van vier weken vanaf de thuiskomst van de baby. De werknemer doet er goed aan u zo snel mogelijk na de geboorte mondeling of schriftelijk te laten weten wanneer hij het verlof opneemt. U mag het verlof niet weigeren.

Meerling

De geboorte van een meerling betekent geen recht op extra kraamverlof. Wel kan de werknemer voor ieder kind afzonderlijk ouderschapsverlof opnemen.

Drie dagen ouderschapsverlof

Sinds 1 januari 2015 hebben beide partners onvoorwaardelijk recht op drie dagen ouderschapsverlof rond de geboorte van het kind. Dit is in principe onbetaald verlof, tenzij de cao of regeling met de personeelsvertegenwoordiging anders meldt. Ze kunnen het kraamverlof met dit verlof aanvullen.

Calamiteitenverlof of kort verzuimverlof

Als een werknemer meteen vrij moet nemen omdat zijn of haar partner bevalt, dan kan hij of zij calamiteitenverlof of kort verzuimverlof opnemen. Het salaris loopt door tijdens dit verlof.

Uitbreiding kraamverlof

Waarschijnlijk gaat het kraamverlof vanaf 1 januari 2019 van twee naar vijf dagen. De Tweede en Eerste Kamer moeten het wetsvoorstel hiervoor (Wet uitbreiding kraamverlof) nog aannemen. De reden voor de uitbreiding was de maatschappelijk behoefte aan meer verlof rond de bevalling. Dit kwam ook naar voren in een aanbeveling van de SER. In het wetsvoorstel krijgt de werknemer voor de extra drie dagen een uitkering ter hoogte van 100 procent van het dagloon van het UWV. U hoeft de drie extra verlofdagen dus niet te betalen.

Gevolgen voor personeelsbezetting

Houd voor uw personeelsbezetting rekening met het kraam- en ouderschapsverlof. Informeer uw medewerkers over hun rechten en plichten bij een bevalling. Benadruk dat ze het tijdig aan u doorgeven als ze verlof willen opnemen.

 

Bron: PW