Uit een analyse door Inspectie SZW van alle klachten en ongevallen tussen 2012 en 2016 blijkt dat vallen van grote hoogte het grootste arbeidsrisico is. De inrichting van arbeidsplaatsen laat vaak te wensen over en de Arbowet wordt in veel gevallen niet nageleefd. Afbeeldingsresultaat voor arbowet

Uit het rapport Klachten en ongevallen arbeidsomstandigheden van Inspectie SZW blijkt dat de meeste klachten die tussen 2012 en 2016 binnenkwamen, betrekking hebben op de Arbowet (76,4%), de Arbeidstijdenwet (12,7%) en de Warenwet (10,4%). Het grootste arbeidsrisico is vallen van grote hoogte. Dit is de oorzaak van 33% van de arbeidsongevallen. Een gebrekkige inrichting van arbeidsplaatsen is een serieuze bedreiging voor de veiligheid, net als slechte arbeidsmiddelen.

Wel onderzoek bij misstanden en overtredingen

Inspectie SZW ontvangt de meeste klachten van (ex-)werknemers. Niet alle meldingen worden onderzocht; maar als een ondernemingsraad (OR) of vakbond een klacht indient of een melding doet, moet Inspectie SZW de klacht onderzoeken. In alle andere gevallen wordt onderzoek gedaan als de melding gaat over arbeidsomstandigheden die de gezondheid of veiligheid bedreigen, of ernstige misstanden zoals uitbuiting of een zware overtreding.

Ondernemingsraad kan Inspectie SZW uitnodigen

Leden van de OR hebben het recht om bij een bezoek van Inspectie SZW aanwezig te zijn en met de inspecteur te spreken. Het vergezel- en het onderhoudsrecht van de OR zijn vastgelegd in artikel 12 lid 4 van de Arbowet. De OR kan ook aansturen op een bedrijfsbezoek. Bij een ernstige situatie, zoals een arbeidsongeval, heeft de OR geen vergezelrecht. De OR kan wel achteraf het inspectierapport bekijken.

Meer cijfers over klachten en ongevallen leest u in het rapport Klachten en ongevallen arbeidsomstandigheden (pdf).

 

Bron: https://www.rendement.nl/