Ambtenaren die nu in de vijftig zijn, mogen pas op hun 69e jaar met pensioen. Veertigers moeten zelfs rekening houden met een AOW-leeftijd van 70 jaar. Veel werknemers zijn zich daar niet van bewust, terwijl je je daar wel op zou moeten voorbereiden. ‘Het is een wake-upcall,’ zegt expert Hans van den As. ‘Als je als ambtenaar je pensioen gezond en gelukkig wilt halen zul je serieuze plannen moeten gaan maken, samen met je werkgever. Bijvoorbeeld door mee te doen aan het Generatiepact’.Omdat de AOW-leefijd steeds verder opschuift moeten ambtenaren en hun werkgevers nadenken over manieren waarop ambtenaren hun pensioen gezond en gelukkig kunnen halen. Het Generatiepact is een van de mogelijkheden waarbij ambtenaren duurzaam kunnen worden ingezet.

Ouder dan 70

Eind 2017 zal de pensioenrichtleeftijd formeel opschuiven van 67 jaar naar 68 jaar. Voor iedereen die in 1955 is geboren, is de AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden. Als je in 1958 bent geboren zal de AOW-leeftijd naar verwachting  opschuiven naar 68 jaar. De jaren daarna zijn gemakkelijk te berekenen. De latere AOW-leeftijd was geen eenmalige verschuiving naar 67 jaar, maar is een continue opschuivend proces richting 69 jaar en verder. Hans van den As van adviesbureau ProAmbt: ‘De wetgever belt bij wijze van spreken elk jaar even met het CBS, wat de nieuwe leeftijdsverwachting van de Nederlander is. Het kind dat vandaag geboren wordt, moet dus waarschijnlijk werken totdat hij 71,5 jaar is’.

Duurzaam inzetten 

Nederlanders worden elk jaar dus gemiddeld een maand ouder, niet zo vreemd dat de wetgever vindt dat we ook langer kunnen werken. Het thema ‘duurzame inzetbaarheid’ is daarom steeds meer van belang. Organisaties zullen meer aandacht moeten besteden aan de gezondheid, ontwikkeling en het werkplezier van deze grote groep (toekomstige) zestigers. Een van de opties is deelname aan een Generatiepact.

Het Generatiepact is een afspraak tussen werkgever en werknemer met als doel de gemiddelde leeftijd binnen het gemeentehuis omlaag te brengen. Oudere ambtenaren kunnen ervoor kiezen wat minder te gaan werken. De organisatie kan hierdoor besparen op loonkosten en investeren in jong bloed.De gemeente compenseert een deel van de uren die deze mensen inleveren. Het andere deel is voor rekening van de ambtenaar, maar er zijn ook opties om het salaris aan te vullen met het ABP Keuzepensioen.
Helft minder werken
Gemeenten zijn vrij om zelf een Generatiepact op te stellen dat past bij de organisatie, het personeelsbestand en de financiële ruimte. Ze kunnen zelf de minimale leeftijd van deelnemers bepalen, het aantal jaren van deelname, de in te leveren uren en het te compenseren deel van het salaris. ‘Het kan voor de organisatie vrijwel kostenneutraal’, aldus Van den As. ‘En voor ambtenaren zijn er constructies waarbij ze nog maar voor de helft werken en slechts 10 procent van hun salaris inleveren. Op die manier haal je toch een stuk prettiger je pensioen’.

 

Bron: http://www.binnenlandsbestuur.nl/