In 2040 bestaat meer dan een kwart van de Europese beroepsbevolking uit 65-plussers. Daarom trekt het European Agency for Safety and Health at Work aan de bel. Dit levert namelijk wel problemen op voor werkgevers die geen beleid voeren voor duurzame inzetbaarheid. Afbeeldingsresultaat voor vergrijzing

Uit een onderzoek van het European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA) blijkt dat de vergrijzende beroepsbevolking een aantal problemen op kan leveren. In opdracht van de Europese Commissie onderzocht EU-OSHA de mogelijkheden voor verbetering van gezondheid en veiligheid op het werk in het licht van de vergrijzing. Naar verwachting is in 2030 een derde van de werkende Europeanen tussen de vijfenvijftig en vierenzestig jaar oud. EU-OSHA verwacht dat dit problemen oplevert voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden.

Knelpunten voor langer gezond doorwerken

Omdat het ook economisch belangrijk is dat ouderen tot de (gestegen) AOW-gerechtigde leeftijd kunnen blijven werken, moeten werkgevers oplossingen bedenken voor de volgende knelpunten:

  • langer doorwerken betekent ook langere blootstelling aan arbeidsrisico’s;
  • meer werknemers zullen behoefte hebben aan aanpassingen op de werkvloer en in het werk;
  • het aandeel van werknemers met chronische gezondheidsproblemen in de totale beroepsbevolking zal groter worden;
  • in branches met hoog risico van beroepsziekten (waaronder bouw, industrie, zorg) zullen oudere werknemers nog beter beschermd moeten worden tegen uitval door werkgerelateerde aandoeningen;
  • werknemers die nachtwerk doen, onregelmatig werken, werk met een hoge fysieke belasting of zware emotionele belasting kunnen misschien niet langer doorwerken.

Preventie van arbeidsongeschiktheid belangrijker

Voor overheid, sociale partners en werkgevers betekent dit dat er nu actie moet worden genomen om straks niet geconfronteerd te worden met stijgende verzuimkosten door uitval van oudere werknemers. Preventie van arbeidsongeschiktheid en intensieve begeleiding van re-integratietrajecten (tool) worden nog belangrijker. De resultaten van het onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie, staan in het rapport ‘Safer and healthier work at any age’. Op de website vindt u ook een algemene samenvatting in het Engels (pdf).

 

Bron: https://www.rendement.nl/