Sinds de invoering zorgt de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) voor onrust en onzekerheid. Met de verkiezingen op komst is een belangrijke vraag: hoe kijken de verschillende politieke partijen tegen Wet DBA aan? verkiezingen Wet DBA

De redactie van Nextens vroeg verschillende politieke partijen naar hun standpunt wat betreft de Wet DBA. Ze vroegen het aan VVD, CDA, PvdA, 50PLUS, D66, PVV en de SP. Niet alle partijen konden of wilden reageren.

VVD en D66: Aanpassing in arbeidsrecht

De VVD is voorlopig tevreden met de huidige ‘on hold’ situatie van de Wet DBA, maar de partij wil ook een oplossing voor daarna. ‘Het knelpunt zit in het arbeidsrecht’, zegt Aukje de Vries, Tweede Kamerlid voor de VVD, in gesprek met Nextens. ‘Het zit voornamelijk in het begrip gezagsverhouding. Daar moet de komende periode naar worden gekeken en aanpassingen in worden gedaan, zodat het voor opdrachtgever en -nemer een werkbare situatie wordt waarin vooraf duidelijk is onder welke voorwaarden de zzp’er aan de slag kan. Hoe groot die wijzigingen zijn, kunnen wij nu nog niet overzien omdat het heel complex is om aan te passen.’

Ook D66 ziet de oplossing in het aanpassen van het arbeidsrecht. De situatie heeft zich in de ogen van de partij inmiddels zo ontwikkeld, dat je moet bewijzen dat je géén werknemer bent in plaats van dat je moet bewijzen dat je dat wél bent. Steven van Weyenberg (D66) vindt de Wet DBA afschuwelijk en ziet deze het liefst zo snel mogelijk van tafel. In zijn werkkamer slaat hij nog net niet met zijn vuist op tafel. ‘Het heeft echt maanden van duwen en trekken geduurd voordat het kabinet inzag dat de wet op deze manier niet werkt. Ik kom overheidsadvertenties tegen dat je er alleen nog maar mag werken via een bemiddelingsbureau. Dat bewijst toch dat die wet niet werkt?’ Met name de vrije vervangbaarheid vanuit het arbeidsrecht vindt Van Weyenberg een issue. ‘Het onderdeel “vrije vervangbaarheid” leidt tot de bizarre situatie dat een echte zelfstandige professional met unieke kennis door de Wet DBA niet meer als zzp’er wordt gezien omdat je niet vrij vervangbaar bent! Terwijl opdrachtgevers juist dit soort mensen inhuren om hun specifieke kennis.’ Ook het onderdeel “gezagsverhouding” vindt Van Weyenberg niet meer van deze tijd.

SP: Inzetten op betere handhaving

Farshad Bashir van de SP vindt de Wet DBA een gedrocht dat voor veel onzekerheid zorgt, maar wil hem niet van tafel vegen. De SP kan zich vinden in de aanbevelingspunten van de Commissie Boot en wil deze zo ver mogelijk overnemen. Bashir zegt dat ‘de Wet DBA nog niet één nepondernemer heeft aangepakt, terwijl je zo aan iemands administratie kunt zien of hij/zij een echte ondernemer is.’ Daarom wil de partij inzetten op een betere handhaving. ‘Je moet de fictieve ondernemers aanpakken en de echte ondernemers met rust laten. Echte inspecteurs moeten weer op pad gaan en ter plekke beoordelen wie ondernemer is en wie niet.’
Daarnaast wil de partij minder bureaucratie. ‘Al die contracten, dat is niet te doen. Die overeenkomsten zijn niet opgenomen in de wet. Het zijn voorbeeldovereenkomsten van de Belastingdienst, die tussen mensen worden gesloten. Dat kunnen wij niet verbieden, je mag altijd overeenkomsten sluiten, maar het is niet nodig.’ De partij wil verder dat de wet beter wordt toegelicht op het gebied van het gezag, ondernemerschap en werkgeverschap.

CDA: Handhaven op schijnzelfstandigen

Ook het CDA vindt de uitvoering van de Wet DBA dramatisch. ‘Het CDA wil dan ook per direct dat de wet zo wordt uitgevoerd dat er een duidelijke scheidslijn is tussen zzp’ers en werknemers’, zo laat Pieter Omtzigt weten aan Nextens. ‘Handhaven op echte schijnzelfstandigen moeten we niet langer uitstellen, deze schijnzelfstandigen (en schijnopdrachtgevers) concurreren op oneerlijke wijze met werknemers en echte ondernemers.’

 

Bron: https://www.xperthractueel.nl