Goede vrijdag of de dag na Hemelvaart. Voor veel werknemers geldt dat – of ze nou willen of niet – ze deze dagen vrij moeten nemen. Wat zijn de regels?

Verplichte vrije dagenIn principe bepaalt de werknemer zelf wanneer hij vakantie opneemt. In het Burgerlijk Wetboek staat dat de werkgever de vakantie vaststelt ‘overeenkomstig de wensen van de werknemer tenzij gewichtige redenen zich daartegen verzetten’.

Periodes waarin het werk opdroogt

Maar wat nou als de werknemer helemaal geen vrij wenst te nemen op de dagen die de werkgever goed uitkomen? In veel sectoren zijn er periodes waarin het werk tijdelijk opdroogt. In de zomer bijvoorbeeld, tussen Kerst en oud en nieuw of de vrijdag na Hemelvaart. Is de werkgever dan helemaal afhankelijk van de goede wil van de werknemer?

Afspraken met de ondernemingsraad

Zo is het toch niet. Een werkgever kan vrije dagen aanwijzen ten koste van het vakantiedagensaldo van de werknemers. Maar voor het verplicht aanwijzen van snipperdagen moeten wel afspraken worden gemaakt. Werktijden en vakantieregelingen vallen onder het instemmingsrecht van de ondernemingsraad. De werkgever moet de or dus van nut en noodzaak van de verplichte vrije dagen weten te overtuigen.

Verplichte vrije dagen in personeelsreglement

Werknemers moeten weten dat de mogelijkheid van verplichte vrije dagen bestaat en hoeveel dagen de werkgever verplicht kan aanwijzen. Dit moet zijn opgenomen in de arbeidsovereenkomst of het personeelsreglement. De wet schrijft geen maximum voor aan het aantal dagen dat door de werkgever kan worden aangewezen.

Let er daarnaast op dat er in veel cao’s afspraken staan over het aanwijzen van verplichte vrije dagen. Zorg dat je zeker weet dat het vakantiereglement niet in tegenspraak is met deze bepalingen.

 

Bron: PW De Gids