De verwachtingen ten aanzien van de ontwikkeling van de werkgelegenheid in ons land zijn gestegen naar 46 procent. Dit is een toename van 14 procentpunt ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Verwachtingen werkgelegenheid gestegenDit blijkt uit de Grant Thorntons International Business Report, de wereldwijde kwartaalenquête van Grant Thornton onder 2.600 bedrijven in 37 economieën.

Gunstige vooruitzichten Nederland

Het zakelijk optimisme in de Europese Unie is gestegen naar 34 procent en in de eurozone naar 37 procent. Uit de gegevens over het vierde kwartaal blijkt dat de kernlanden van de eurozone positief gestemd zijn over 2017. De vooruitzichten zijn vooral gunstig voor Spanje, Frankrijk en ons land.

Daarnaast laat Europa de grootste stijging in werkgelegenheidsplannen zien – een stijging van 10 procentpunt in de EU tegenover slechts 1 procentpunt wereldwijd, met als grote stijgers het Verenigd Koninkrijk, Italië en ook weer ons land, gevolgd door Duitsland, Frankrijk en Spanje.

Gebrek aan geschoolde werknemers

Het International Business Report maakt echter ook duidelijk dat het beeld niet onverdeeld positief is. Het gebrek aan geschoolde werknemers vormt een steeds groter probleem in de regio – een toename naar 30 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Daarnaast geldt voor bijna alle landen dat de winsten veel sneller stijgen dan de reële lonen. En deze kloof tussen kapitaal en arbeid leidt al tot ontevredenheid onder werknemers.

Hogere verwachtingen werkgelegenheid

Al met al is het zakelijk optimisme in ons land gestegen tot 78 procent. Dit komt met een stijging van 14 procentpunten (naar 46 procent) onder meer tot uitdrukking in de hogere verwachtingen voor de werkgelegenheid.

Tip! Lees op PW de Gids ook de voorspelling van VNO-NCW over de schaarste op de arbeidsmarkt. Volledige werkgelegenheid is in zicht!

 

Bron: PW De Gids