Als een werknemer zich telefonisch aanmeldt om lid te worden van de personeelsvereniging, moet hij altijd een schriftelijke volmacht tekenen. Anders mag de werkgever de bijdrage voor de personeelsvereniging niet inhouden op het loon. Dat is één van de maatregelen uit de Wet aanpak schijnconstructies (WAS).

De WAS bepaalt dat de administratie van de werkgever aan strikte voorwaarden moet voldoen om voor een werknemer kosten rechtstreeks uit zijn loon te betalen. Dat geldt ook voor maandelijkse bijdragen voor bijvoorbeeld een personeelsvereniging. Die kosten mogen bovendien alleen ingehouden worden als de werknemer daardoor nog minstens het wettelijk minimumloon overhoudt. Is dat niet het geval, dan mag de bijdrage voor de personeelsvereniging niet ingehouden worden op het loon van de werknemer. Er is verder geen maximum aan inhoudingen verbonden zolang de werknemer minimaal het wettelijk minimumloon overhoudt.

Volmacht nodig om loon in te houden

In sommige organisaties kunnen werknemers zich per mail of telefonisch aanmelden om lid te worden van de personeelsvereniging. Omdat er dan een bijdrage wordt ingehouden op het loon van de werknemer, moet de werknemer wel eerst een schriftelijke volmacht tekenen anders mag de werkgever geen bijdrage inhouden. Een e-mail of telefoontje volstaat dus niet. De werknemer die de schriftelijke volmacht ondertekent, moet ook de mogelijkheid krijgen om de volmacht weer in te trekken. De volmacht mag daarom geen onderdeel zijn van de arbeidsovereenkomst, maar moet als apart document opgeslagen worden.

Download schriftelijke volmacht

Voor iedere inhouding moet de werkgever een volmacht laten ondertekenen door de werknemer in kwestie. Op Rendement.nl downloadt u een kant-en-klare volmacht (tool) die u slechts hoeft in te vullen en te ondertekenen.

 

Bron: https://www.rendement.nl