Er werd gevreesd dat in 2017 de pensioenaanspraken van veel werknemers gekort zouden worden, maar uiteindelijk blijkt het mee te vallen. Pensioenkortingen zijn bij maximaal vijf pensioenfondsen aan de orde. Afbeeldingsresultaat voor staatssecretaris klijnsma pensioen

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ging onlangs in een Kamerbrief in op de financiële positie van pensioenfondsen. Om diverse redenen – bovenal een dalende rente – nam de gemiddelde dekkingsgraad begin 2016 flink af. Door die lage dekkingsgraad zouden een heel aantal pensioenfondsen de pensioenaanspraken van hun deelnemers moeten korten. In de loop van 2016 verbeterde echter voor veel fondsen de situatie. De meeste werknemers krijgen daardoor in 2017 niet te maken met een pensioenkorting (tool).

Maximaal vijf pensioenfondsen moeten korten

285 van de 290 pensioenfondsen hoeven niet te korten. De overige vijf fondsen moeten mogelijk wel korten, maar met minder dan 1%. Zij hebben relatief weinig deelnemers. De Nederlandsche Bank heeft bij het vaststellen van de cijfers geen rekening gehouden met maatregelen die fondsen nog kunnen doorvoeren om hun situatie te wijzigen. Denk aan een premieverhoging of een bijstorting door werkgevers. De premies kunnen ook nog gaan dalen vanwege de verhoging van de pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar in 2018. In juni wordt duidelijk wie er zal korten en hoeveel.

Geen indexatie van pensioenen

Tot dusver wordt in 2017 de stijgende lijn voortgezet: Aon Hewitt meldt dat de gemiddelde dekkingsgraad (tool) in januari 103% bedroeg. Omdat de financiële positie van pensioenfondsen verbeterd is, vindt staatssecretaris Klijnsma het niet nodig om de hersteltermijn voor fondsen te verlengen. Het kabinet overwoog dit om pensioenkortingen te voorkomen. Toch is er nog veel verbetering nodig. 85% van de pensioenfondsen zit onder het vereist eigen vermogen. Pensioenen verhogen om koopkracht te handhaven (indexatie) is voor veel fondsen dan ook niet aan de orde.

 

Bron: https://www.rendement.nl