Prinsjesdag komt er weer aan: traditioneel de dag waarop het kabinet de politieke plannen presenteert. Omdat er nog geen nieuw kabinet is, zijn die plannen dit jaar minder spectaculair. Toch blikken we op XpertHR Actueel samen met experts vooruit.  Wat staat er te gebeuren op HR-gebied? In deze aflevering: de arbeidsmarkt.

Dr. Job Hoogendoorn is Partner bij Erasmus Research & Business Support (ERBS). Hiervoor was hij hoofddocent HRM en directeur van de Parttime Master Bedrijfskunde van de Rotterdam School of Management. Ook is hij auteur voor XpertHR en XpertHR Actueel.

Welke arbeidsmarktboodschap verwacht u op Prinsjesdag?

‘Ik vermoed dat het demissionaire kabinet vooral zal wijzen op het feit dat de economie floreert, dat de groeicijfers voor de komende jaren goed zijn en dat dit mede te danken is aan de inspanningen van Rutte II. Over de zware thema’s, zoals de Wet DBA, verwacht ik geen mededelingen. Dat is meer iets voor het nieuwe kabinet. Ik ben wel benieuwd hoe het verder gaat met deze wet. Het lijkt er op dat de Wet DBA tijdens de formatieonderhandelingen niet uitgebreid aan de orde geweest, afgaande op wat er in de tussentijd is gelekt. Wel is duidelijk dat D66 zeer uitgesproken is over flexibilisering. De partij vindt deze veel te ver doorgeschoten, wat ten koste gaat van werknemers met een tijdelijk contract. In de PvdA had D66 een partner op dit gebied, maar met de partijen aan de formatietafel verwacht ik dat het minder makkelijk gaat. Al heb je kans dat het thema flexibilisering ingehaald wordt door verbetering van de arbeidsmarkt.’

Wat bedoelt u daarmee?

‘Het conjunctureel herstel gaat traag, maar komt onherroepelijk. Met als gevolg dat het aantal tijdelijke contracten eerst stabiliseert en vervolgens krimpt. Met andere woorden, veel contracten monden uiteindelijk uit in contracten voor onbepaalde tijd. Deze beweging verlaagt de druk op een kabinet om werknemers met een tijdelijk contract te beschermen, want hun aantal wordt kleiner.’

Wat ziet u zelf graag veranderd op de arbeidsmarkt?

‘Vooropgesteld, in de breedte gaat het best goed. Nederland scoort hoog op het gebied van flexibiliteit, daarnaast voelen heel veel mensen zich senang bij het bedrijf waar ze werken. Dat zie je aan hoe lang ze gemiddeld bij een bedrijf blijven werken. De loyaliteit bij grote bedrijven als Heineken en Akzo, maar ook bij de overheid is enorm. Die loyaliteit onttrekt zich in mijn ogen aan de waarneming van de politiek, maar is wel een groot goed. Het geeft zekerheid, stabiliteit en continuïteit. De entree naar een vaste baan in Nederland is wat lastig, maar als die vaste baan er eenmaal is, dan zijn veel werknemers trouw. Maar goed, als er iets veranderd moet worden dan denk ik toch aan die Wet DBA. Daar is een groot tekort aan draagvlak voor. En draagvlak is nodig. Een nieuw kabinet moet dus op zoek naar een compromis dat recht doet aan alle partijen. Dat een balans vindt tussen flexibilisering enerzijds en zekerheid anderzijds. Onder Asscher is die balans niet echt bereikt.’

En verder?

‘De economie groeit weliswaar, maar er zijn ook factoren die deze groei remmen, zoals de gematigde loonontwikkeling. Aan de cao-tafel mag er wat mij betreft iets steviger geëist worden door werknemers, en iets guller geboden door werkgevers. Denk ook aan de pensioenen, die nu al een tijdlang bevroren zijn, met negatieve effecten op de koopkracht van degenen die een pensioen genieten. Als deze remmen er een beetje af gaan, verwacht ik 0,5 tot 1 procent meer economische groei per jaar, wat zo’n 50.000 tot 100.000 extra arbeidsplaatsen oplevert.’

 

Bron: XpertHRactueel