De vraag naar HR-professionals blijft zeer hoog, zo blijkt uit de nieuwste Stand van HR Q3 2017. Door de aanhoudende vraag zijn HR-vacatures steeds lastiger te vervullen, zeker in segmenten als recruiters en HR-business partners.

Beeld De vraag naar HR-professionals blijft zeer hoog, maar groei vlakt af

In het derde kwartaal van 2017 waren er 11.057 unieke online gepubliceerde vacatures voor HR-professionals. Dit is 29% meer dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar, de vraag naar HR-professionals blijft hiermee zeer hoog. De groei vlakt wel af in de laatste kwartalen. Ten opzichte van het vorige kwartaal van 2017 is de vraag op totaalniveau stabiel, hoewel er iets minder HR-professionals op WO-niveau werden gevraagd dan een kwartaal eerder (-6%). Door de aanhoudend grote vraag blijft er veel concurrentie bij het werven van HR-professionals.

Arbeidsmarkt voor 50-jarige HR-professional zit op slot

De gemiddelde leeftijd van de HR-professional is 44 jaar; 25% is jonger dan 35 en 40% is ouder dan 50. Het aandeel vijftigplussers onder HR-professionals is relatief hoog: over alle beroepsgroepen tezamen is slechts 32% ouder dan 50.

 

Bron: HRpraktijk