De zekerheid van een vaste baan van de vrouw lijkt het voor jonge stellen makkelijker te maken om te besluiten om een kind te krijgen. Tot die conclusie komt het Centraal Bureau voor de Statistiek(CBS) na een onderzoek naar derelatie tussen flexibele arbeid engezinsvorming.

Ook een besluit samen te gaanwonen en een besluit te trouwenwordt vaker genomen als partners een vaste baan hebben. Met name werkloze mannen hebben een statistisch lage kans dat ze in het huwelijksbootje stappen.

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hield het CBS tussen 2003 en 2015 een groep van 25.000 kinderloze vrouwen tussen 18 en 45 jaar met een partner bij of ze binnen een jaar moeder zijn geworden. Voor 18% van de vrouwen met een vast contract was dat het geval. Voor vrouwen met een flexibel contract is de score met 13% duidelijk lager.

Uitstellen

De uitkomst van deze studie kan erop duiden dat een verdere toename van het aandeel van flexcontracten in de Nederlandse arbeidsmarkt tot een afname van de groei van de bevolking kan leiden.

Het CBS waarschuwt echter dat in dit onderzoek slechts beperkt rekening is gehouden met de timing van moederschap: ‘Het blijft daarom nog een open vraag of de gevonden negatieve samenhang met arbeidsonzekerheid blijvend is.’ Het CBS suggereert dat vrouwen met een flexcontract het moederschap kunnen uitstellen tot ze een vaste baan hebben en dan uiteindelijk even veel kinderen krijgen.

Hoogopgeleid

Het bureau merkt op dat gedurende de onderzoeksperiode het verband tussen de arbeidsrelatie en kinderen krijgen geen verandering vertoonde. Het type arbeidsrelatie van de mannelijke partner blijkt geen rol te spelen voor de kans dat er binnen een jaar een kind komt.

Met name voor de groep hoogopgeleide vrouwen maakt het uit of ze een flexibel of een vast contract hebben. Van deze groep was 21% met een voltijds vast contract binnen een jaar moeder geworden, tegen 20% met een parttime contract. Voor de hoogopgeleiden met een flexibel contract gaat het om 10% voor mensen met een fulltime contract en 13% voor een parttime contract.

 

Bron: FD.nl