Een gezin starten is voor vrouwen met een onzeker flexcontract veel minder vanzelfsprekend, dan voor vrouwen met een vast contract. Vooral hoogopgeleide vrouwen stellen zwangerschap nog even uit tot er meer zekerheid is. Mannen met een flexcontract, blijven vaker alleen.

Dit meldt het CBS op basis van onderzoek naar de relatie tussen flexibele arbeid en relatie- en gezinsvorming, in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Minder zwangerschappen bij flexcontract
Het onderzoek van het CBS is groot opgezet. Het onderzoeksinstituut bekeek een groep van 25 duizend kinderloze vrouwen met een partner van 18 tot 45 jaar in de periode 2003-2015. Steeds checkte het CBS of ze binnen een jaar na deelname aan het onderzoek moeder zijn geworden.

Van de vrouwen met een flexibel contract had 13 procent binnen dat jaar een kind gekregen, bij degenen met een vast contract was dat 18 procent. Van de groep vrouwen zonder betaalde baan was 19 procent na dat jaar moeder, van de vrouwelijke zzp’ers kreeg 17 procent binnen dat jaar een eerste kind.

Mannen met flexcontract vaker alleen
Het verband tussen arbeidsrelatie en kinderen krijgen veranderde niet tussen 2003 en 2015, blijkt uit het onderzoek. Ook speelt de arbeidsrelatie van de mannelijke partner geen rol in de kans dat er binnen een jaar een kind komt. Wel is het zo, dat mannen met een flexcontract minder vaak een partner hebben dan mannen met een vast contract.

Mensen met een flexibel contract zijn gemiddeld jonger dan mensen met een vaste aanstelling. Maar ook als rekening wordt gehouden met verschillen tussen vaste en flexibele werknemers in leeftijd, herkomst en inkomen blijven de gevonden verschillen in overgang naar moederschap bestaan.

Verschillen naar deeltijdwerk en opleiding
Niet alleen de arbeidsrelatie, maar ook de arbeidsduur hangt samen met de kans om binnen een jaar moeder te worden. Vrouwen die fulltime werken in een flexbaan worden het minst vaak moeder: 11 procent. Bij flexwerkende vrouwen in deeltijd was dat aandeel met 16 procent beduidend hoger.

Er zijn ook verschillen naar opleidingsniveau. Zo worden laagopgeleide vrouwen met een parttime flexbaan vaker moeder (20 procent) dan laagopgeleide vrouwen met een vast contract (16 procent). Hoogopgeleide vrouwen worden vaker moeder wanneer ze als zzp’er werken (18 procent) of een vast contract hebben (19 procent).

 

Bron: Personeelsnet