Een werknemer wil langdurend zorgverlof voor zijn inwonende tante die langdurig ziek is. Wanneer heeft een medewerker recht op langdurend zorgverlof?langdurend zorgverlof

Langdurend zorgverlof wordt geregeld in artikel 5:9 e.v. van de Wet arbeid en zorg. Een werknemer heeft het recht om dit verlof op te nemen bij levensbedreigende ziekte of als hij ‘noodzakelijk zorg’ moet verlenen bij één van de volgende personen:

  • een echtgenoot, geregistreerd partner of de persoon met wie de werknemer ongehuwd samenwoont
  • een inwonend kind van wie de werknemer de ouder is
  • een pleegkind van de werknemer
  • een ouder
  • broers en zussen, grootouders en kleinkinderen, huisgenoten of anderen in de sociale omgeving

Levensbedreigende ziekte

Langdurend zorgverlof mag worden opgenomen bij een levensbedreigende ziekte. Dat is het geval als er objectieve maatstaven zijn dat het leven van de zieke op korte termijn ernstig gevaar loopt. Het is mogelijk dat meerdere keren voor dezelfde persoon langdurend zorgverlof wordt verleend, omdat deze persoon bijvoorbeeld een chronische levensbedreigende ziekte heeft.

Noodzakelijke zorg

Werknemers mogen ook langdurend zorgverlof opnemen voor noodzakelijke zorg bij ziekte of hulpbehoevendheid. Noodzakelijke zorg wordt aangenomen indien volgens objectieve maatstaven sprake is van ziekte en hulpbehoevendheid. Het is mogelijk dat meerdere keren voor dezelfde persoon langdurend zorgverlof wordt verleend omdat deze persoon bijvoorbeeld een chronische ziekte heeft.

Loondoorbetaling en vakantiedagen bij langdurend zorgverlof

Werknemers mogen zelf bepalen hoe lang zij het het verlof willen spreiden. Tijdens het zorgverlof heeft de werknemer geen recht op loondoorbetaling. Wel worden de vakantiedagen gedurende deze periode opgebouwd. Het is niet toegestaan om de langdurend zorgverlofdagen te verrekenen met (bovenwettelijke) vakantiedagen.

 

Bron: https://www.xperthractueel.nl/