Alle kritiek heeft ervoor gezorgd dat staatssecretaris Wiebes de handhaving van de Wet DBA heeft uitgesteld tot 2018. Het opschorten heeft echter ook gevolgen.

Wet DBA Wiebes1. Waarom wordt de handhaving van de Wet DBA opgeschort? De Wet DBA is al vanaf de lancering (1 mei 2016) niet bepaald geliefd bij opdrachtgevers én opdrachtnemers. Er is met name veel onzekerheid over schijnzelfstandigheid. Staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes kreeg regelmatig de vraag voorgeschoteld wanneer sprake was van een dienstverband. Hiervoor verwees Wiebes naar de modelcontracten, waarop de onrust alleen maar groeide.

VNO-NCW, MKB-Nederland en PZO ZZP lieten op 18 november weten niet langer achter de Wet DBA te staan, een flinke domper voor Wiebes. Wiebes kwam niet veel later met een brief waarin hij aangeeft de handhaving van de Wet op te schorten. De kritische toon van het rapport van de Commissie Boot was de druppel die de DBA-emmer deed overlopen.

2. Wat houdt het uitstel in voor opdrachtgevers?

Met het uitstel van de handhaving is de Wet DBA  (nog) niet van de baan. Het transitiejaar wordt verlengd met 8 maanden. Handhaving gebeurt alleen bij kwaadwillenden.

3. Wat gebeurt er tijdens de verlengde transitieperiode?

Het kabinet verschaft zichzelf extra tijd om opnieuw naar de wet te kijken, en dan met name de criteria ‘vrije vervanging’ en ‘gezagsverhouding’ te kijken. Verder zoekt Wiebes naar een mogelijkheid voor een uitzondering op de ketenbepaling in de Wet Werk en Zekerheid.

 

Bron: http://cmweb.nl/