Nu er een nieuw kabinet komt, is het de vraag wat er na de formatie gaat gebeuren met de Wet werk en zekerheid (WWZ). Werkgeversorganisaties pleiten voor aanpassing van deze wet. Afbeeldingsresultaat voor wet werk en zekerheid

Hoewel de gehele evaluatie van de WWZ pas in 2020 gepland staat, liet demissionair minister Kamp van Economische Zaken weten dat hij een onderzoek gaat doen naar de kosten van het ontslagrecht in de afgelopen twee jaar. Dit tot vreugde van werkgeversorganisaties die het ontslagrecht graag aangepast zien worden. Zij hopen dat de uitkomsten van het onderzoek laten zien dat de kosten van het ontslagrecht onder de WWZ veel te hoog zijn geworden. Vakbond FNV ziet geen heil in verdere aanpassingen van de ontslagregels uit de WWZ.

Overleg tussen werkgeversorganisaties en vakbonden

Of de WWZ (tools) onder de nieuwe regering zal blijven bestaan, is onder meer afhankelijk van het overleg tussen werkgeversorganisaties en de vakbonden. Als het deze partijen lukt om op tijd tot een nieuw sociaal akkoord te komen, zal de komende regering hier iets mee moeten doen. Het is echter nog de vraag of er een nieuw sociaal akkoord komt, onder meer omdat werkgeversorganisaties de kans groot inschatten dat zij hun wensen direct bij de komende coalitiepartijen kunnen neerleggen. Als dit gebeurt, zullen zij ook de verkorting van de loondoorbetaling bij ziekte aankaarten. Eerder bereikten de vakbonden en werkgeversorganisaties wel overeenstemming over het handhaven van het derde jaar WW-uitkering in de cao, maar ook dit ging niet zonder slag of stoot.

 

Bron: https://www.rendement.nl/