Zeker 93 procent van de bedrijven wereldwijd werkt er al mee: de blended workforce. Een werknemersbestand bestaande uit fulltimers, parttimers, flexwerkers, freelancers én tijdelijke krachten. Een pleidooi voor werken in teamverband.  

Bij steeds meer bedrijven maken vaste contracten plaats voor freelancers. Tijdelijke werkkrachten, flexwerkers en zelfstandigen zonder personeel zijn een groeiend onderdeel van het werkende leven – en hun aandeel blijft stijgen. Wendbaarheid en het verminderen van financiële risico’s brengen werkgevers ertoe kortstondiger en projectmatiger mensen aan te nemen. Uit een rapport van McKinsey, dat het dienstverband van 8.000 werknemers onderzocht, blijkt dat inmiddels zo’n 30 procent van de wereldpopulatie zelfstandig werkt. Volgens de voorspellingen van Intuit zal dit de komende jaren groeien tot wel 40 procent.

Autonomie is niet voor iedereen

Hoewel de ene freelancer prima gedijt bij deze autonomie, en zich vrij voelt om eigen keuzes te maken, worstelt de ander met de verantwoordelijkheid, sociale isolatie en (financiële) onzekerheid die met een freelance bestaan gepaard gaan. Freelancen is ondernemen, en dat is niet voor iedereen weggelegd.

Deze blended workforce heeft echter niet alleen zijn weerslag op de freelancers zelf. Ook bedrijven moeten omgaan met de veranderde manier van werken. Zeker 93 procent van de bedrijven wereldwijd werkt met teams bestaande uit vaste en flexibele werknemers en dat betekent dat geïnvesteerd moet worden in nieuwe vormen van samenwerken. Een enquête van Deloitte wijst uit dat zeker 80 procent van de werkgevers druk bezig is zijn of haar organisatie te herstructureren.

Autoriteit decentraliseren

Een belangrijk aspect bij deze herstructurering is de decentralisatie van autoriteit. Een constructieve en succesvolle manier van samenwerken met zoveel losse elementen vraagt niet om een top-down hiërarchie van verschillende afdelingen onder één bestuur, maar om een netwerk van dynamische teams met veel verantwoordelijkheid. In andere woorden: the blended workforce schreeuwt om teamwork.

Een plek waar ze dergelijk teamwork goed begrepen hebben is het Amerikaanse leger, dat sinds enkele jaren werkt met een gecentraliseerd systeem. Voormalig generaal Stanley McChrystal, stelt in zijn boek ‘Team of teams’ dat alleen een gedecentraliseerd leger terroristische organisaties kan verslaan. Om hoofd te bieden aan de flexibele strategieën van een versnipperde tegenstander, maakte het leger een transitie naar een netwerk van verschillende teams met grote verantwoordelijkheden en sterke communicatie onderling. Een succesformule voor iedere organisatie, aldus McChrystal. ‘In a turbulent world, the best organizations think and act like a team of teams, embracing small groups that combine the freedom to experiment with a relentless drive to share what they’ve learned.’

De krachten bundelen

Ook in de zorg is een gedecentraliseerde werkwijze bijzonder effectief. Een van de eerste ziekenhuizen die hiermee experimenteerde was de Amerikaanse Cleveland Clinic, waar gespecialiseerde afdelingen plaatsmaakten voor teams rondom een patiënt. In plaats van chirurgen, artsen en anderszins medisch specialisten apart van elkaar te laten werken, werden de krachten van het medisch personeel gebundeld voor een completer resultaat. De drastisch verbeterde situatie van patiënten in deze kliniek heeft veel gezondheidszorgorganisaties geïnspireerd te kiezen voor eenzelfde transformatie.

Overal de benodigde kennis beschikbaar

De blended workforce, als een team van teams, heeft dus bewezen bijzonder effectief te zijn. Geen overkoepelend bestuur meer, maar teamleiders met expertise, die eigen doelen hanteren en beslissingen nemen zonder daar toestemming voor te vragen. Maar hoe kan dit, als niemand het overzicht heeft? Dankzij digitale bronnen van kennis hoeft dit niet meer. Digitale naslagwerken en technologische gereedschappen als Google Docs en Adobe Creative Cloud zorgen ervoor dat de benodigde kennis altijd paraat is en in een mum van tijd met (tijdelijke) collega’s gedeeld kan worden.

Een ander belangrijk voordeel van deze manier van werken is dat alle kwaliteiten van werknemers ten volle kunnen worden benut. Waar werknemers in vastomlijnde functies vaak slechts voor één specifieke taak worden ingezet, kunnen bij projectmatige klussen álle vaardigheden van een werknemer aan bod komen. Zo kan een UX-designer ook ingezet worden voor een marketingstrategie, of het schrijven van een begeleidende tekst. Als het doel van het team maar wordt gehaald. Dit is niet alleen voor de werkgever aantrekkelijk, ook voor de werknemer, die in zichzelf vaak meerdere talenten herkent, is het voordelig. Dit wordt ook wel the rise of comprehensivm genoemd. Voor generalisten is in deze teams steeds vaker plaats.

Alles voor het doel

Voorwaarde is wel dat alle teams zich een overkoepelende missie hebben eigen gemaakt. Alle Amerikaanse commandotroepen beslissen ten faveure van het bestrijden van terrorisme en elk team van artsen stelt zich de genezing van de patiënt ten doel. Hoe flexibel het werknemersbestand ook is, de beslissingen van de blended workforce staan ten allen tijde in dienst van het doel van het bedrijf. Dit doel moet dan ook duidelijk zijn – een reden dat bedrijven steeds meer energie besteden in het ontwikkelen en uitdragen van hun ‘purpose’.

Deze manier van werken is echter niet voorbehouden aan het leger, noch aan het ziekenhuis. Sterker nog, een gedecentraliseerde en projectmatige manier van werken is al sinds de jaren zeventig te zien in de creatieve sector. Decorbouwers, geluidstechnici, scriptschrijvers en acteurs, allemaal worden ze per klus ingehuurd en daarna weer losgelaten. Al sinds de jaren zeventig sijpelt dit ‘Hollywood model of work’ door in andere industrieën, zo stelt ook Adam Davidson, journalist bij de New York Times. ‘The Hollywood Model is now used to build bridges, design apps or start restaurants.’

Hoewel het merendeel van de bedrijven deze nieuwe manier van werken heeft omarmd, worden werkgevers hier wel een beetje zenuwachtig van. Want als dienstverbanden zo fluïde worden, hoe houd je toptalent dan vast? In een wereld vol platforms, collectieven, en co-working spaces hebben freelancers immers geen bedrijf meer nodig om teams te vormen – dat kunnen ze helemaal zelf. Comprehensivist Nicolette Hayes zegt hierover: ‘I thrive in alone-together situations.’ De zelfstandigen zonder personeel zijn dan misschien autonoom, individueel en zelfstandig, maar ook –  in essentie –  sociale dieren. En dus werken ze graag samen, in teamverband. Hayes tip voor de werkgever: focus je minder op het vasthouden van goede mensen, maar zorg dat je aantrekkelijk genoeg bent om (opnieuw) mee samen te werken.

 

Bron: http://www.hrzone.nl