Veel Nederlanders zijn zeer negatief over de nieuwe arbeidswetgeving. Minder dan een kwart van de Nederlandse bevolking denkt dat de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ervoor zorgt dat werknemers minder snel ontslagen worden en dat de positie van flexwerkers verbetert. Ook vindt slechts 22 procent de WWZ transparant en duidelijk.

Beeld Weinig Nederlanders geloven in WWZDit blijkt uit onderzoek van HR-bureau Tentoo dat is uitgevoerd onder meer dan duizend mensen. “De WWZ moet dan ook nodig op de schop”, zegt Paul den Ronden, algemeen directeur van Tentoo. “De WWZ is een van de redenen dat werkgevers op dit moment weinig nieuwe werknemers aannemen, omdat de financiële risico’s te veel bij de werkgever komen te liggen bij een langdurig dienstverband. Laten we hopen dat het komende kabinet dit probleem oplost, zodat de werkloosheid verder kan worden ingeperkt.”

Onduidelijkheid over WWZ

Minder dan een kwart van de Nederlanders vindt de WWZ transparant of duidelijk, wat opvallend is doordat de wetgeving veel in het nieuws als discussiepunt is geweest. Er worden meer vragen dan antwoorden opgeroepen over de wet DBA en de modelcontracten die de VAR vervingen. Ook vindt slechts 22 procent dat de WWZ positieve invloed heeft op flexwerkers, terwijl de wetgeving juist bedoeld is om hun positie te versterken.

Belgisch voorbeeld

Den Ronden komt met een voorbeeld van een oplossing voor de WWZ-problematiek die wordt toegepast in België. “In België kunnen werkgevers vaste contracten wél tussentijds opzeggen. Een Belgische werkgever geeft de werknemer vaak een termijn van ongeveer zes maanden, waarin de medewerker de kans krijgt om een nieuwe baan te vinden, waarna het contract wordt beëindigd. Waarom zouden we dat niet ook in Nederland invoeren?”

De publieke onvrede met de WWZ sluit zich aan op de partijprogramma’s voor de komende verkiezingen. Alleen de PvdA neemt een positieve houding aan tegenover het behouden van de WWZ in de huidige vorm.

 

Bron: https://www.hrpraktijk.nl