De publieke sector heeft de afgelopen jaren een aantal flinke veranderingen doorgemaakt. Bezuinigingen op cultuur, marktwerking in de zorg, decentralisaties in de overheid en aanpassingen in het onderwijsstelsel hebben impact op organisaties in het publieke domein. Achter deze organisaties zitten mensen die deze veranderingen moeten doorvoeren. De afdeling HRM kan een belangrijke rol spelen in het succes van deze organisatieveranderingen.

In de afgelopen decennia zijn de organisatieontwikkeling en de academische gemeenschap trouw gebleven aan hun oorspronkelijke waarden, zoals respect voor mensen, tolerantie en begrip, democratie en participatie, zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid van het individu. Wel paste organisatieontwikkeling hun benaderingen en methoden aan om de belangrijkste organisatie kwesties aan te pakken. Specialisten in het werkveld van organisatieontwikkeling geloven dat het menselijk kapitaal en de kwaliteit van de relaties tussen mensen en tussen mens en organisatie, meer dan ooit belangrijk zijn bij het voorspellen van het succes van de organisatie. Het werkveld organisatieontwikkeling moet met behoud van haar waarden gelijktijdig op zoek gaan naar innovatieve oplossingen voor de nieuwe uitdagingen voor organisaties. Ze moet hier nog meer de samenwerking en verbinding zoeken met het HRM-werkveld. HRM heeft de afgelopen jaren een grotere strategische rol verworven. Dit heeft geleid dat de HRM agenda is uitgebreid tot alle aspecten van de processen waarbij mensen/medewerkers betrokken zijn. Daarnaast wordt van HRM een leidende proactieve rol verwacht bij organisatieontwerp en organisatieverandering. Organisatieontwikkeling kan HRM een framework bieden waarbinnen zij hun kennis en vaardigheden kunnen toepassen. Daarnaast kan organisatieontwikkeling HRM-professionals gelijktijdig ondersteunen bij:

  • transformatie
  • werk op organisatieontwerp
  • ontwerpen en leveren van leer interventies
  • het gezond en fit houden van organisaties voor toekomstige uitdagingen

HRM en (lijn)management hand in hand voor succes

HRM kan het beste effectieve organisatieontwikkeling ondersteunen via (lijn)managers; dit zijn de primaire beoefenaars van organisatieontwikkeling. Managers houden de ‘poortwachters’ rol, zij staan voor de bescherming en verbetering van het organisatieklimaat en de prestaties. HRM moet nauw samenwerken met managers en ze helpen om deze organisatieontwikkeling rol in te vullen. Zodat managers hun impact begrijpen bij de verbetering van het organisatieklimaat en de prestaties, en voor ogen houden dat een organisatie eerst een menselijk systeem is en daarna een technisch systeem. HRM moet waarborgen dat management eigenschappen bestaan uit transformationele en niet alleen
transsectionele.

Managers moeten werken aan hun vermogen (big) data te interpreteren en te vertalen in effectieve strategieën. Ze moeten ervoor zorgen dat hun organisaties relevant blijven voor hun belangrijkste stakeholders. Voldoende kennis hebben van Human Dynamics om ervoor te zorgen dat er flexibele en robuuste processen bestaan. Samen met medewerkers een organisatiecultuur weten te creëren die medewerkers ruimte geeft om te leren. Zodat zij mensen kunnen inspireren om samen slimme oplossingen te bedenken voor de veranderingen waar de publieke sector mee te maken heeft.

Gratis publicatie HRM Barometer

Meer lezen? Het volledige artikel staat in de HRM Barometer. Een publicatie met meer dan 100 pagina’s toegespitst op de belangrijkste HRM trends & ontwikkelingen voor overheid, onderwijs, zorg & welzijn en cultuur. Vraag de HRM Barometer 2016-2017 kosteloos aan via www.driessen.nl/hrmbarometer.

 

Bron: https://www.driessen.nl