Het aantal werklozen in de wereld neemt dit jaar met 3,4 miljoen toe, tot iets meer dan 201 miljoen. Dat voorspelt de internationale arbeidsorganisatie (ILO) van de Verenigde Naties in een donderdag gepubliceerd rapport. Afbeeldingsresultaat voor werkloosheid

Daarmee zou de wereldwijde werkloosheid stijgen van 5,7 naar 5,8 procent. Voor 2018 wordt een verdere toename van het aantal werklozen met 2,7 miljoen voorspeld. Dat komt omdat de beroepsbevolking sneller groeit dan dat er arbeidsplaatsen worden gecreëerd. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om opkomende economieën en ontwikkelingslanden, aldus de ILO.

De organisatie stelt dat extra inspanningen moeten worden gedaan om de wereldwijde economie te stimuleren en meer werkgelegenheid te scheppen. Een gebrek aan waardig werk kan namelijk leiden tot sociaal ongenoegen en grotere bereidheid om te migreren.

 

Bron: http://www.allesoverhr.nl/