Wat we allemaal wel aanvoelen, wordt nu door cijfers bevestigd: in sectoren die veel investeren in ICT, zoals de banken, verdwijnen veel meer banen dan op plekken waar ICT minder oprukt, zoals de zorg. Wel zijn de lonen en productiviteit hoger in ICT-intensieve branches. ICT koste banen

Dat heeft het CBS berekend. Het omslagpunt ligt bij branches waarin de ICT-kosten meer dan 3 procent uitmaken van de totale productiekosten. Bij dergelijke ICT-intensieve branches, kromp de werkgelegenheid tussen 2001 en 2015 met 1,3 procent. In bedrijfstakken die minder leunen op ICT groeide deze met 5,6 procent.

Investeren in ICT aantrekkelijk door lager kosten
Bedrijven zijn niet meer gaan investeren, maar het aandeel van ICT-investeringen steeg wel: meer dan dubbel zoveel in computer- en telecommunicatieapparatuur en 80 procent meer in software. Het werd aantrekkelijker om in ICT te investeren omdat de kosten van ICT daalden, ook in vergelijking met de prijs van arbeid.

Vooral bedrijven in de financiële sector, maken gebruik van computertechnologie, gevolgd door de mediasector en de elektrische-apparatenindustrie. Voorbeelden van branches die ICT-luw zijn, zijn de delfstoffenwinning en de agrarische sector. 

Stijging werkgelegenheid in ICT-luwe sectoren als de zorg
De afgelopen jaren verschuift de werkgelegenheid richting bedrijfstakken die minder intensief gebruikmaken van ICT, zoals de zorg. In deze bedrijfstakken steeg de werkgelegenheid tussen 2001 en 2015 met 5,6 procent. In ICT-intensieve branches daalde de werkgelegenheid juist met 1,3 procent, vooral door een krimp in de financiële sector en de groot- en detailhandel.

De lonen zijn gemiddeld wel hoger in ICT-intensieve branches. In 2015 was daar de beloning van arbeid gemiddeld 33 euro per uur, tegen 28 euro bij de ICT-luwe branches. Dat verschil van 5 euro per uur is tussen 2001 en 2015 vrijwel gelijk gebleven. Tegenover de hogere lonen, staat ook meer productiviteit in ICT-intensieve bedrijfstakken: deze groeide daar 21,3 procent, tegen 6,5 procent in bedrijfstakken die minder gebruikmaken van computertechnologie.

Bij producenten van ICT stijgt werkgelegenheid wel
Bedrijven die zich bezig houden met de productie van ICT-goederen en –diensten, profiteerden van de toenemende vraag naar ICT. De werkgelegenheid in deze sector steeg met 6,8 procent en dit ging samen met een stijging van de arbeidsproductiviteit van 61 procent.

De beloning in deze sector ligt gemiddeld op 40 euro per uur. Dat is hoger dan in de andere sectoren en dit verschil is in de jaren van 2001 tot en met 2015 licht toegenomen.

 

Bron: https://www.personeelsnet.nl