Mensen moeten in de toekomst beter in staat gesteld worden om werk, zorg en leren te combineren. In het advies ‘Een werkende combinatie’ doet de Sociaal Economische Raad (SER) een eerste aanzet.

In het advies wordt verder de rol van technologie belicht. Volgens de raad kan technologisering ervoor zorgen dat het combineren van verschillende taken makkelijk wordt, bijvoorbeeld doordat burgers steeds vaker de mogelijk hebben om tijd- en plaats onafhankelijk te werken. Tegelijkertijd zorgt dit er ook voor dat de grens tussen werk- en privé verder vervaagt en burgers een gevoel van ‘gejaagdheid’ kunnen ervaren. Dit kan uiteindelijk leiden tot burn-outklachten, bijvoorbeeld omdat mensen te veel ballen in de lucht moeten houden of last hebben van prestatiedruk of keuzestress.

Om werk, zorg en leren in de toekomst beter te kunnen combineren stelt de raad onder meer voor om sluitende arrangementen voor schoolgaande kinderen te realiseren, verlof het eerste jaar na de geboorte van het kind stimuleren en een ‘leven lang leren’ te stimuleren. Dat laatste blijkt nog niet bepaald van de grond te komen, aldus de SER. Vooral laagopgeleiden, ouderen en flexwerkers blijken onvoldoende te investeren in (bij)scholing.

 

Bron: http://www.ornet.nl/