Wie geluk zoekt in het werk, kan het beste gaan werken bij een gemeente, een school, een ziekenhuis of een museum. Werkenden in de publieke sector zijn namelijk gelukkiger in hun werk dan werkenden in de private sector. Niet alleen beoordelen ze hun werkgeluk én hun algehele geluk hoger, ook scoren ze op diverse waarden die bepalend zijn voor werkgeluk beter dan hun collega’s in het bedrijfsleven.

Werkenden in de publieke sector beoordelen hun geluk met een 7,8 en hun werkgeluk met een 7,2. In de private sector wordt voor algeheel geluk een 7,6 en voor werkgeluk een 7,0 gegeven. Als we verder inzoomen op de verschillen, zien we dat werken voor het publieke belang op tal van punten tot meer geluk leidt.

Waardevoller werk

Misschien wel de belangrijkste pijler van werkgeluk in de westerse samenleving is zingeving. Mensen willen het gevoel hebben dat ze waardevol werk doen dat bijdraagt aan de maatschappij. En precies op dit punt scoren mensen die werken in de non-profit sector duidelijk beter dan hun collega’s in de private sector. Ze komen met een meer voldaan gevoel thuis na een dag werken, hebben meer het gevoel dat hun werk ertoe doet, zien duidelijker hoe hun werk bijdraagt aan de maatschappij en hebben meer het gevoel in hun werk iets voor anderen te betekenen.

Meer respect en uitdaging op het werk

Werkenden binnen de publieke sector voelen zich over het algemeen meer gerespecteerd op het werk dan werkenden in de private sector. Ze hebben meer het gevoel dat ze zichzelf kunnen zijn en dat ze de kleding kunnen dragen die ze willen. Opvallend resultaat is dat (semi-)ambtenaren zich meer uitgedaagd voelen in hun werkzaamheden en vaker het gevoel hebben dat ze de ruimte krijgen om zichzelf en hun kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Dit betekent niet per definitie dat er meer uitdaging in de publieke sector is, maar wel dat de mensen die er werken meer uitdaging ervaren.

Aantrekkelijke werkgever

Een logisch gevolg van deze resultaten is dat de meerderheid van de medewerkers in de publieke sector direct opnieuw voor hun baan zou kiezen en geen andere functie wil. In de maatschappij waarin geluk een steeds belangrijkere rol speelt, heeft dit onherroepelijk effect op de aantrekkelijkheid van de publieke sector als werkgever. Het onderzoek van Intelligence Group naar favoriete werkgeversmerken onderstreept dit. De overheid doet het goed in deze lijst. Maar liefst drie werkgevers uit de publieke sector staan in de top-tien: het Rijk, de Belastingdienst en de Politie, waarbij het Rijk zelfs op de 1e plaats staat. Binnen de top-25 doet de non-profit sector het ook goed met Defensie, Rijkswaterstaat, het ministerie van Veiligheid en Justitie, GGZ en het UWV.

Het complete onderzoek is uitgegeven in het hardcover boek ‘Werkgeluk’. Dit kan kosteloos aangevraagd worden op www.werkgeluk.nl.