Persoonlijke ontwikkeling en het plannen van de eigen loopbaan, staan niet hoog op de agenda van Nederlanders met werk. Want een derde (35%) geeft aan nooit bezig te zijn met loopbaanontwikkeling, en 30% maximaal een dag per jaar. Weinig tijd voor loopbaan

Vier op de tien werkenden heeft geen duidelijk beeld van de eigen loopbaan voor de komende twee jaar. Vooral vrouwen, 46%, hebben hun toekomst niet scherp voor ogen. Dit blijkt uit de Randstad Werkmonitor over het eerste kwartaal van 2017.

Geen duidelijk carrièrepad
Slechts twee op de vijf werkenden heeft een duidelijk carrièrepad voor ogen. Ook vinden weinig werkenden (circa 25% tot 32%) het eenvoudig om aan de slag te gaan met loopbaanontwikkeling. Dit is ongeacht of het gaat om het verkrijgen van zelfinzicht, het bepalen van vervolgstappen, het maken van een plan om relevant te blijven voor de arbeidsmarkt of om daadwerkelijk actie te ondernemen. Circa kwart geeft aan dit ronduit moeilijk te vinden.

35% van de werkenden besteedt nooit aandacht aan loopbaanontwikkeling. In de leeftijdscategorie 55 jaar en ouder is dit zelfs 50%. Werknemers van 34 jaar of jonger investeren nog het meest. 31% van deze groep besteedt 11 tot 40 uur per jaar aan de loopbaan.

Wel behoefte aan ander werk
Ongeveer een derde van de werkenden denkt dat ander werk hen beter past. Vooral werknemers tussen de 35 en 54 jaar (40%) geven aan minder tevreden te zijn over werk bij hun huidige werkgever en hebben vaker de behoefte ander werk te gaan doen.

 

Bron: https://www.personeelsnet.nl/